Att delta i BNCs affärsdelegation öppnar upp för en unik plattform att bidra till dialogen angående den nuvarande och framtida relationen mellan Sydafrika och Sverige.

BNC erbjuder en unik möjlighet för företag att driva sin strategiska agenda i Sydafrika, genom flera plattformar som rundabordssammanträden, individuella möten och nätverkssessioner för att diskutera möjligheterna och utmaningarna för investeringar och arbete i Sydafrika. Delegaterna kommer inte bara att få ett uppdaterat perspektiv på den sydafrikanska makroekonomin, den politiska situationen och nya affärsmöjligheter; men kommer också att erbjudas en plattform för att utbyta idéer, engagera och utveckla relationer med sydafrikanska affärsrepresentanter, företagare, chefer och politiska ledare.

För mer information och anmälan:

Vänligen se den bifogade inbjudan för ytterligare information och anmälan.