I denna utbildning som är särskilt riktad till dig som är exportsäljare, tar vi avtalet som utgångspunkt där några av de viktigaste avtalskomponenterna gås igenom. Till exempel när blir en offert bindande? Var ska en eventuell tvist lösas? Vilket lands lag ska gälla? Vi går igenom offertens huvudpunkter liksom allmänna leveransbestämmelser och standardavtal.

Inspiration och möjligheter

Att kunna erbjuda sin utländska kund en bra finansieringslösning är ett viktigt säljargument och kan innebära en stor konkurrensfördel. Vill din kund ha en leverantörskredit? Behöver du mer rörelsekapital? Vill du ha betalt i förskott men kunden kräver en förskottsgaranti? Vi ger dig lösningarna och lär dig om vilka finansieringsmöjligheter som Almi, EKN, SEK, Swedfund m.fl. erbjuder.

Många små och medelstora bolag avstår från potentiellt lönsamma exportaffärer på grund av risken att inte få betalt. Så ska det inte behöva vara. Vi lär dig mer om olika betalningslösningar som är bra både ur säljarens och köparens perspektiv.

Att vara väl insatt i leveransvillkoren innebär att man kan erbjuda bra lösningar till sina kunder utan att riskera oväntade komplikationer. Vi går  igenom vilka kostnader och risker som är förenade med olika leveransvillkor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är exportsäljare.

KURSINNEHÅLL

Målet med kursen är att du ska kunna ge din kund ett konkurrenskraftigt erbjudande och själv ha kontroll på konsekvenserna.

Vi tar bland annat upp:
• Säljarens roll i den internationella leveranskedj
an
• Exportoffertens roll, innehåll och huvudpunkter
• Importavgifter och -regler, en viktig del i säljarens kalkyl
• Betalningsformer vid internationella affärer, vad säljaren särskilt bör tänka på 
• Leveransvillkoren i Incoterms®2020, säljarens och köparens åtaganden
• Finansiering av exportaffären, en stor konkurrensf
ördel

 
Experter som föreläsare

Kursen hålls av erfarna experter och rådgivare inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden.

Information

När: 13/10 kl.09:00 – 12:00
Var: vid din dator
Pris: 3 000 SEK exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

Anmälan

För att registrera dig till utbildningen, klicka här.