Business Sweden i Mexiko kommer att organisera ett webinarium tillsammans med representanter från säkerhetsbranschen för att diskutera säkerhetssituationen i Mexiko just nu. Brottsvågen de senaste åren har inneburit en stor ökning för den privata säkerhetsbranschen, vars totala omsättning ökade med nästan 50% mellan 2013 och 2018. Med de nuvarande brottstrenderna och landets stigande arbetslöshet kommer säkerhetsfrågan att fortsätta vara högt upp på agendan för privatpersoner, näringsliv och politiker. Neutrala aktörer som erbjuder transparanta och innovativa lösningar blir därför viktigare än någonsin.

På webinariet kommer vi att presentera trenderna i kriminalitet och diskutera vad som kan förväntas i framtiden. Vi kommer att kombinera vår kunskap om den mexikanska marknaden med den senaste statistiken och med erfarenheter från marknadsaktörer. I slutet av webinariet kommer vi att ha en öppen diskussion för att svara på frågor och funderingar om innehållet.

Målet med webinariet är att:

  • Ge en överblick över Mexikos nuvarande säkerhetssituation och presentera trender
  • Diskutera framtida utmaningar och möjligheter på marknaden
  • Ge konkreta råd om hur initiativ som Svensk Exportkredit och Exportkreditsystemet kan hjälpa ert företag

Agenda

15:00 – 15:10 Introduktion
Presentation av Business Sweden
15:10-15:40 Innehåll
Information om den nuvarande säkerhetssituationen, marknaden och trenderna i Mexiko
15:40 – 16:00 Diskussion
Deltagarna är välkomna att ställa frågor om innehållet

Webinariet kommer att hållas på engelska.

Anmälan

Anmälningar kan göras fram till den 21 september via denna länk.

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta Klara Gullström.