Business Sweden kommer för första gången organisera en svensk samlingsmonter på SIAL Canada 2020. I samband med mässan kommer även ett svenskt ministerbesök till Kanada ske av landsbygdsminister Jennie Nilsson, vilket kommer att skapa extra uppmärksamhet kring de deltagande svenska företagen.

Sex svenska företag har möjlighet att ta chansen att närvara på den viktigaste mässan inom Kanadas livsmedelsindustri.

SIAL är Kanadas största industrimässa för livsmedelsföretag med över 25 000 B2B besökare varje år. Besökarna består av representanter för Kanadas största retailkedjor, distributörer, importörer och agenter. Mässan är gjord för att dessa lokala intressenter ska kunna utvärdera nya, heta internationella varumärken. SIAL Canada kan även fungera som en inkörsport till den amerikanska marknaden då många besökare är inköpare och distributörer från USA.

Mässan har blivit allt mer viktig för europeiska företag de senaste två åren tack vare CETA, frihandelsavtalet mellan EU och Canada. 98% av svensk mat och dryck kan nu importeras till Kanada utan tullar och avgifter.

För mer information, vänligen kontakta:

Vänligen kontakta Caleb Chapman för mer information om Try Swedish i Kanada samt för inbjudan till att delta.