Swedish Wind Power Alliance i Taiwan upprättades av Business Sweden i syfte att exponera och främja svenska innovativa och hållbara lösningar mot internationella och lokala vindkraftsföretag och -organisationer som är verksamma i Taiwan.

Business Sweden Taiwan anordnar en svensk paviljong vid Wind Energy Asia (WEA) i Kaohsiung, Taiwan mellan den 3–5 mars. Vi kommer att arbeta tillsammans med alliansens medlemmar för att visa upp våra svenska innovativa lösningar inom vindkraftssektorn.

För mer information och anmälan:

Läs mer här eller kontakta projektledare Coka Liu för mer information om den svenska paviljongen på WEA eller om Swedish Wind Power Alliance i Taiwan.