Som en del av Swedish-German Business Day bjuder vi in svenska och tyska företag från hela värdekedjan inom batteriteknik till ett digitalt event. Swedish-German Battery Summit 2021 är plattform där du får möjlighet att initiera affärsdialoger om samarbeten, lyssna på intressanta pågående projekt mellan tyska och svenska företag och vara med i matchmaking med andra batterifokuserade företag.

For more information and to register for the event, please contact Frederic Foerster.

I samarbete med Kompetenznetzwerk Lithium Ionen-Batterien e.V, KLiB.