Under vårt webinar, ”Middle East district cooling opportunities on the rise” lyfter vi de utmaningar som regeringar och intressenter i regionen möter vid skiftet till hållbara och gröna energilösningar.

Våra experter ger en djupgående analys av innehållet i rapporten ”The heat is on!”, som berör regionens sex största marknader, aktuella politiska frågor och investeringsmöjligheter inom den stabila och växande fjärrkylebranschen. Experterna går dessutom igenom hur man framgångsrikt tar kontakt med lokala intressenter för en smidig marknadsetablering.

Webinariet hålls på engelska.

Talare:
  • Niclas Carlsson - Trade & Invest Commissioner, Riyadh
  • Simon Wessberg - Konsult, Dubai
  • André Hedberg - Konsult, Dubai

För mer information och anmälan:

Klicka här för att anmäla dig och kontakta Simon Wessberg vid frågor.