Om klimatförändringarna fortsätter att höja medeltemperaturerna i Europa, förväntas vatten bli ännu mer av en bristresurs, vilket aktualiserar frågan om att optimera lösningar för vattenförbrukning inom industrin.

Välkommen att medverka i vårt webinarium med följande inriktning:

• Är det sätt som vattnet används på inom ramen för industriella processer hållbart?
• Vad kan vi göra nu och i framtiden för att använda vatten mer effektivt inom industrin?
• De exempel som kommer att presenteras under eventet är konkreta fall på hur man kan spara vatten i samband med industriella processer.

Deltagande företag:
  • Bertfelt Teknik AB
  • Chromafora AB
  • EnviroProcess AB
  • Swedish Hydro Solutions AB
  • Sweco
  • Weda AB

Staffan Filipsson, Head of International Department på IVL Svenska Miljöinstitutet, är huvudtalare.

För mer information och anmälan:

Vänligen kontakta Ekaterina Pravdina för mer information och anmälan.