Business Sweden vill bjuda in innovativa svenska företag inom energi, transport och logistiklösningar till en två dagar lång workshop och delegation tillsammans med WFP. Besöket kommer att äga rum den 28-29 januari 2020 på det svenska ambassadörsresidenset samt på WFPs högkvarter - båda lokaliserade i Rom, Italien.

Vid detta besök kommer ert företag:

Få förstahandsinformation kring utmaningar och behov i WFPs arbete
Positionera era lösningar gentemot intressenter på WFP
Ha möjlighet att etablera nya kontakter och inleda strategiska dialoger med ett FN-organ och dess tematiska chefer inom relevanta områden.


För mer information och registrering, vänligen kontakta:

Marcus Persson, ansvarig för affärsområdet FN i Italien.