Utbildningen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med att fylla i och hantera alla de dokument som krävs vid export. Den passar såväl nybörjare som erfarna. Vi ger dig helhetsbilden för att du ska kunna effektivisera ditt företags praktiska dokumenthantering.

Spara tid och pengar med ny kunskap

När du exporterar till länder utanför EU måste du ta hänsyn till kraven på dokumentation i importlandet. Ditt företag sparar tid och pengar om ni redan från början har kunskapen om vad om krävs på en viss marknad. Under utbildningen går vi igenom de exportdokument som är aktuella och vad det innebär i praktiken. Du lär dig att utfärda exportdokument och blir väl insatt i de krav som ställs. Allt för att underlätta leveransen och skapa trygga exportaffärer.

Du får praktisk handledning om bland annat:

  • Klassificering och systemet kring varukoder
  • Exportrestriktioner och exportdeklaration
  • Betalnings-, proforma- och tullfakturor
  • Transportdokument
  • Visering och legalisering av dokument
  • Dokument i samband med frihandelsavtal
  • ATA-exportbestämmelser
  • Förvaring av styrkande handlingar
  • Övriga intyg och certifikat

Kursen hålls av erfarna experter och rådgivare inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden.

För frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mats.soderstrom@business-sweden.se eller Carl.winberg@business-sweden.se 

Anmälan:

Anmäl dig här.