Utbildningen vänder sig till dig som praktiskt arbetar med EU:s ursprungsregler. Om du är inköpare eller säljare är det extra viktigt att känna till frihandelsavtalens fördelar på de olika marknaderna. EU sluter frihandelsavtal med allt fler länder och att exportera dit kan underlätta dina internationella affärer betydligt.

INSPIRATION OCH MÖJLIGHETER

För att ditt företags produkter ska omfattas av tullförmånerna i frihandelsavtalen, krävs att de uppfyller ursprungsreglerna och att rätt ursprungsintyg utfärdas. Vi går igenom det samt hur man bedömer om en vara är ursprungsvara eller inte. För att dra nytta av alla de fördelar som frihandelsavtalen medför bör du vara väl insatt i ämnet. Ursprungsreglerna innehåller dessutom en rad möjligheter som innebär ökad flexibilitet för dig att uppfylla reglerna. Låter det krångligt? Lugn – vi hjälper dig att hitta rätt och hur ditt företag kan få fördelar av EU:s frihandelsavtal.

KURSINNEHÅLL

Du får svar på frågor om bland annat:
• Vilka är EU:s frihandelsavtal?
• Vilka förmåner ger avtalen ditt företag?
• Vad är en ursprungsvara?
• Produktspecifika och generella ursprungsregler?
• Kumulation av ursprung och andra möjligheter genom avtalen?
• Varucertifikat och deklaration om ursprung?
• Leverantörsdeklarationer?
• Styrkande handlingar vid kontroll?

EXPERTER SOM FÖRELÄSARE

Kursen hålls av erfarna experter inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden.

ONLINEUTBILDNING

Förbered dig inför kursen genom att gå vår onlineutbildning i Frihandelsregler, utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 10 minuter.

Information:

När: 

10 mars 9-12 
11 mars 13-16.30

Var: Distans

Pris: SEK 5900 exklusive moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Anmälan:

Anmäl dig här.