I november möts värdens ledare i Glasgow för att staka ut vägen för hur vi tillsammans kan tackla den klimatkris vi alla påverkas av 30 000 personer kommer att delta i ett globalt möte som har potentialen att snabba på den gröna omställningen och avgöra hur väl vi kommer klara av att lösa våra utmaningar.

Som ledare inom innovation och hållbarhet har Sverige tekniken och de politiska initiativen på plats för att driva på klimatåtgärder globalt. Och med ett ambitiöst mål om att halvera utsläppen och fördubbla de hållbara lösningarna är vi nu på väg att bli den första fossilfria välfärdsstaten i världen.

Vid COP26 vill vi dela med oss av våra ledande klimatlösningar och delta i innovativa idéer från hela världen. Med en delegation av representanter från näringslivet, akademin, den offentliga sektorn och det civila samhället tar vi med oss all vår expertkunskap som behövs för att skapa förändring.

Klimatkrisen är fortsatt svår, men vi kan sätta en ny kurs tillsammans.
Kom till vår paviljong och bli en del av de svenska lösningarna.

Följ våra livestreamingar här.