USA har ett av världens största koldioxidavtryck och är kraftigt beroende av fossila bränslen. Kolanvändningen har minskat och sjunkit till historiskt låga nivåer de senaste åren, men mycket har kompenserats av naturgas som är, och förväntas förbli, den dominerande energikällan under den närmaste framtiden. Emellertid har förnybara energikällor också nått nivåer av tillväxt utan motstycke och det har skett en ökning av initiativ hos både energibolag och andra privata aktörer.

I linje med den progressiva hållbarhetsagenda som Biden har kampanjat för, så har den nya administrationen nu utvecklat en plan för de kraftiga investeringar som planeras inom förnybar energi för att skapa en grönare framtid för USA – med ett mål att påskynda landets insatser i minskande av koldioxidutsläpp och även sätta USA i en global ledande position. I kombination med de frågor som drivs på federal nivå samt de statliga initiativ som har påbörjats, så finns det stora affärsmöjligheter för svenska företag att ta del av. Dessa möjligheter finns framförallt inom havsbaserad vindkraft, lösningar för elnät, energilagring och elektromobilitet, energieffektivisering samt andra aktuella och generella lösningar för minskning av koldioxid.

För att stödja Biden administrationens agenda och förespråka för svensk kompetens inom dessa områden har Business Sweden i USA tillsammans med Team Sweden initierat en ’Green Energy Alliance’ för att marknadsföra svenska företag och deras lösningar för intressenter och beslutsfattare i viktiga koldioxidreduceringsprojekt. Medlemmar i alliansen kommer att inkludera multinationella företag som driver hållbarhetsagendan på global nivå ner till nichade start-ups med ledande innovationer inom sitt område. Alliansmedlemmar kommer att delta i tematiska rundabordsmöten med viktiga intressenter, genomföra platsbesök och komma i kontakt med beslutsfattare.

Delta i detta webinar för att:

  • Förstå utvecklingen av den energipolitik som drivs av den amerikanska regeringen idag och framöver, inklusive förnybar energi, distribution och nät
  • Få en översikt över ledande stater, deras hållbarhetsagendor och viktiga projekt som bidrar till att minska koldioxidutsläppen
  • Hör om New York stats agenda för förnybar energi med fokus på havsbaserad vindproduktion

Agenda:

Mats Shore, Project Manager, Business Sweden

Vice President and Policy Counsel for Global Energy at the U.S. Chamber of Commerce
Heath Knakmuhs, Vice President and Policy Counsel for Global Energy at the U.S. Chamber of Commerce

New York State representative (TBD)

Information

När: 9:00-10: 30 EST / 15: 00-16:30 CET, 8 april 2021

Var: Webinarium

Registrering:

Klicka här för att registrera dig. Sista dag för registrering är 8 april.

Kontakta Mats Shore om du har några frågor.