EU har ambitiösa mål att skapa ett Gigabit-samhälle senast 2025 och många länder i Europa investerar miljardbelopp för att bygga och utöka sin digitala infrastruktur (särskilt FTTH) för att nå denna vision. I och med Covid-19-utbrottet och efterföljande kris har det blivit ännu mer uppenbart hur beroende vi är av en högpresterande digital infrastruktur. Covid-19-krisen har skapat en medvetenhet om vad som fortfarande saknas och har samtidigt öppnat upp för nya behov och ett nytt affärslandskap.

Denna situation erbjuder en enorm möjlighet för svenska FTTH-företag som kan erbjuda teknik, erfarenhet och tjänster inom detta område. Just 2022-2026 kommer att bli intensiva år då mycket av det planerade arbetet för utbyggnad av FTTH i länder så som Österrike har kommit igång ordentligt och nu även accelereras. Totalt planeras det för statliga investeringar på 1,4 miljarder euro i österrikiska höghastighetsnätverk och det förväntas ytterligare 2 miljarder euro i privata investeringar i subventionerade och privata projekt. Business Sweden har kartlagt intressanta FTTH-spelare, nätägare och projekt där vi tror att svenska företag kan bidra med sin erfarenhet.

Program:

  • 14.00-14.05 - Välkommen och bakgrund - Business Sweden
  • 14.05-14.10 - Sveriges FTTH-utrullning, lärdommar för europeiska länder - Mikael Ek, CEO, Statsnätsföreningen
  • 14.10-14.30 - Planerade offentliga investeringar för att accelerera FTTH-utrullningen i Österike 2022-2026 - Fjord Gutermann, Breitbandburo, Austrian Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism
  • 14.30-14.50 - Det österikiska FTTH-investerarlandskapet, utmaningar och behvov hos österrikiska projektägare - Florian Schnurer, CEO, Association of Alternative Telecom Network Operators
  • 14.50-15.00 - Slutsats och planerade nästa steg

Anmälan

Om du är intresserad av att delta, klicka här.