Nordiska företag är kända för sina framgångar inom cirkulär ekonomi- och Cleantech-området, och detta beror på bland annat:

Starkt rykte för hållbarhet: Nordiska länder är rankade bland top 4 positioner på FN's Sustainability Development Report

Innovativ kultur: Nordiska länder tar top 3-platserna på "the European Innovation Scoreboard"

Delad långsiktig vision: The nordiska regeringarna har en gemensam vision att etablera en grön, konkurrenskraftig och hållbar nordisk region till 2030

Tre under-sektorer som har stora synergier med expertisen som nordiska företag erbjuder har blivit identifierade och vidare utforskade inom denna marknadsstudien.

  • Energieffektivitet
  • Avfallshantering inom mat och förpackning
  • Värdeoptimering av restavfall

DELTAGANDE

Kallar på Nordiska företag med gröna och hållbara lösningar inom energieffektivitet, avfallshantering för mat och förpackning samt värdeoptimering av restavfall att delta i "Nordic Innovations in Circular Economy and Energy Efficiency"-delegationerna till Singapore i juni och oktober 2023. Målet är att presentera nordiska företag och lösningar till offentliga och private nyckelintressenter och möjliggöra affärskontakter i Singapore och i Asien, samt belysa nordiska gröna innovationer och koppla ihop nordiska företag med potentiella affärsmöjligheter i regionen.

Detta organiseras gemensamt av Nordic Innovation House Singapore, Innovation Norway, Danska ambassaden i Singapore, Finska ambassaden i Singapore, Business Sweden och Business Iceland, och stöttas av Nordic Innovation, Nordic Project Fund (Nopef) och Nordic Talks.

För att lära er mer och anmäla ert intresse för att delta, klicka här.