I samband med Asiens största Agri-Food Tech Expo kommer Business Sweden att organisera ett dedikerat program för att möta nyckelintressenter, riskkapitalister och affärsinkubatorer i Singapore som kan accelerera er go-to-market. Deltagarna kommer att få möjlighet att lära sig mer om den senaste utvecklingen inom Asiens agritech och foodtech ekosystem i Singapore, visa upp sina lösningar och diskutera affärsmöjligheter. 

Om ni väljer att delta kommer ni: 
 • INTERAGERA MED CENTRALA MYNDIGHETER som kommer att dela med sig av utmaningar på nationell nivå, vilka mål som behöver uppnås och vilka lösningar som efterfrågas 
 • LÄRA ER OCH BLI INSPIRERAD AV INNOVATÖRER inom Singapores agritech- och foodtechlandskap som kan erbjuda möjligheter till partnerskap och innovation 
 • UPPTÄCKA DE SENASTE PRODUKTERNA OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR som finns i regionen och som formar Sydostasiens pulserande nav för agrifood och foodtech 
 • DEMONSTRERA OCH PITCHA ERA LÖSNINGAR för investerare och beslutsfattare som kan hjälpa ditt företag att nå den singaporianska marknaden expandera till Asien 
 • DRA NYTTA AV ATT INGÅ I EN SVENSK STATLIG DELEGATION som kan förhöja den övergripande upplevelsen, ge dig en kvalitetsstämpel samt hjälpa till nå och få kontakt med viktiga representanter inom det lokala agrifood och foodtech ekosystement 
Evenemangsdetaljer 

Tid: 1–3 november 2023 

 • Dag 1: Introduktion till Singapore och guidad tur på Agri-Food Tech Expo Asia
 • Dag 2: Besök Agri-Food Tech-företag och akademisom forskar på området
 • Dag 3: Pitching och nätverkssessioner, plus middag på svenska ambassadens residens

Plats: Singapore 

Registrering: För mer information, vänligen kontakta Nicholas Song

Om Agri-Food Tech Expo Asia:

Asiens största Agri-Food Tech Expo, som kommer att innehålla över 200 utställare från mer än 15 länder och över 6 000 fysiska deltagare från Singapore, Malaysia, Kina, Indonesien, Thailand, Australien, Vietnam, Sydkorea, Indien och mer. Evenemanget kommer att locka representanter från både lokala och globala jordbruksföretag, odlare, tillverkare, teknikleverantörer, forskningsinstitut, startups, investerare, grossister och återförsäljare. 

Viktiga utställningsteman för Agri-Food Tech Expo Asia är bland annat: 
 • Nya foodtech trender
 • Urban farming
 • Vattenbruk
 • Hållbarhet & resurshantering
 • Livsmedelsbearbetning & förpackningar
 • Livsmedelssäkerhet och trygghet