Denna affärsdelegation som heter ”FRAMTIDENS INDUSTRI” fungerar som en möjlighet att lära sig mer om de senaste teknologierna och lösningarna och att knyta nya affärskontakter på den tyska och internationella marknaden. Upplägget är utformat så att deltagande företag kan skaffa sig en god förståelse för den tyska marknaden i allmänhet och området hållbar, automatiserad/digitaliserad tillverkning. Genom studiebesök i Berlin och gemensamt besök på Hannovermässan får företagen möjlighet att träffa potentiella kunder, partners, leverantörer etc. En unik möjlighet att starta eller utveckla din verksamhet i Tyskland.

Agenda

Konceptuellt program inkluderar 1-2 dagars fältbesök i Berlin och 1 dags besök på Hannover Messe. Fältbesök i Berlin omfattar 2-3 studiebesök på produktionsanläggningar med fokus på hållbar, grön, automatiserad/digitaliserad produktion. Hannover Messe-besök innebär matchmaking på mässan, nätverksträffar med svenska och tyska företag. Förberedelserna börjar med online "Crash course" om hur man gör affärer i Tyskland.

Register

Mejla gärna Elena.Koshcheeva@business-sweden.se för att se om det finns några lediga platser, senast den 1 mars.