Ryssland är en enorm global marknad med låg skatt och hög utbildningsnivå. År 2007 bestämde sig Bring för att öppna ett ryskt dotterbolag i världens nionde mest befolkningsrika nation.

För att kunna möta efterfrågan hos en av sina största kunder bestämde sig Bring för att öppna ett dotterbolag i Ryssland, trots landets komplicerade regelverk och osäkra ekonomiska utsikter.

Normalt får man räkna med att det tar två år eller mer, men Brings kontor var på plats bara ett år senare. Business Sweden hjälpte Bring att komma igång genom sina Business Incubation and Operations-tjänster (BI&O).

"Jag har etablerat företag över hela världen, och även om varje marknad har sina utmaningar kommer ingenting i närheten av Ryssland”, säger Per Gränse.

Engelska må vara affärsspråk i många länder nuförtiden, men inte i Ryssland. Business Swedens experter hjälpte Bring att förhandla på ryska i alla sammanhang. Tjänsterna i BI&O inkluderade allt från ekonomi, representation hos statliga myndigheter, kommunikation med lokala leverantörer och anställning av personal.

Utan Business Swedens stöd och kunskaper skulle det ha tagit minst dubbelt så lång tid att komma igång. Per Gränse, tidigare generaldirektör för Bring Ryssland

"I Ryssland gör man inte affärer online - det handlar om att träffas och bygga relationer ansikte mot ansikte. Jag tror inte att vi skulle ha lyckats med vårt västerländska sätt att göra affärer”, fortsatte Per Gränse.

Business Swedens stöd minimerade risken och förkortade Brings tid till marknad, och dessutom på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

"Utan Business Sweden hade vårt alternativ varit en kombination av advokater och managementkonsulter, som skulle ha varit minst två eller tre gånger så dyra", säger Per Gränse, och tillägger att även om förtroende ibland kan vara ett problem i Ryssland hade han alltid fullt förtroende för Business Sweden.

bring_img_1.jpg
bring_img_2.jpg


"Det var betryggande att ha en öppen och pålitlig partner på en marknad där man måste vara mycket försiktig med vem man jobbar med", säger han.

Brings kund i Ryssland var en ledande svensk återförsäljare inom livsmedelsindustrin som de försåg med transport- och logistiktjänster. År 2018 skedde vissa förändringar inom livsmedelsförsörjningen, vilket innebar att Bring behövde hjälp med att överlämna verksamheten till kunden.

"Business Sweden var ett fantastiskt stöd från början till slut. När det var dags tog de hand om allt pappersarbete och överlämnandet slutfördes på sju månader - mycket snabbare än normalt i Ryssland”, avslutar Per Gränse.

 

Utmaning

Rysslands regelverk och unika arbetskultur kan verka avskräckande för svenska företag som inte kan språket och saknar ingående kunskaper om den lokala marknaden, affärsmetoder, redovisningsstandarder och lagstiftning.

Lösning

Tack vare Business Swedens Business Incubation & Operations-tjänster fick Bring allt stöd de behövde för att navigera i Rysslands regelverk och speciella affärsmiljö. Business Swedens representanter hjälpte till med allt från att hitta och intervjua personal, hantera statliga myndigheter och kommunicera med potentiella leverantörer.

Resultat

Brings kontor var på plats dubbelt så fort än vad man kan förvänta sig i Ryssland. Business Sweden hanterade komplexa frågor inom ekonomi, juridik och ledarskap, och arbetade nära Bring under hela livscykeln: Från etableringen och driften av det lokala kontoret till överlåtelsen av verksamheten, som skedde till följd av operativa förändringar inom marknaden.


OM BRING

Bring är en ledande nordisk leverantör av logistiktjänster. Företaget lagrar och transporterar produkter av alla slag, från paket-, express- och hemleveranser och skeppslaster till vissa läkemedel och andra temperaturkänsliga varor. Bring är framför allt verksamt i Norden och norra Europa. De sysselsätter cirka 6 000 personer och har kontor i Sverige, Finland, Norge och Danmark.


Värdeskapande

Med hjälp av Business Sweden verkade Bring framgångsrikt i Ryssland som huvudleverantör av transport- och logistiktjänster till en ledande svensk återförsäljare i 10 år. Under den här tiden ökade Bring sin verksamhet från noll till i genomsnitt åtta fullastade lastbilar i veckan från Sverige till Ryssland, med så mycket som upp till 20 lastbilar i veckan under vissa perioder.