Sveriges varumärkesimage tenderar att vara stark på de flesta marknader där svenska företag väljer att göra affärer. I Turkiet rapporterar så många som 86% av de svenska företagen att den svenska identiteten stärker konkurrenskraften – detta framgår i vår senaste Business Climate Survey.

Den turkiska ekonomin visade positiva tecken innan coronakrisen blev ett faktum. Mellan 2015 och 2017 var tillväxttakten för BNP högre än det globala genomsnittet. Turkiets strategiska geografiska läge mellan Europa och Asien gör det till ett handelsnav och den inhemska marknaden med 80 miljoner invånare skapar många affärsmöjligheter.

Trots utmaningar på senare tid som kraftiga fluktuationer i den turkiska liran och politisk osäkerhet angav 64% av de svenska företagen i Turkiet att de var lönsamma 2019. Däremot har pandemin slagit hårt mot utsikterna.

Ungefär 52% av de svenska företagen förutspår att omsättningen kommer att minska under de kommande 12 månaderna. Bara 19% av deltagarna i undersökningen anser att de kan fortsätta med nuvarande investeringsplaner. Samtidigt visar vår data att svenska företag är väletablerade i Turkiet och 28% av företagen har haft en lokal närvaro i över 20 år och byggt upp ett starkt partnernätverk. Fler än 125 svenska företag är nu verksamma i Turkiet inom ett brett spektrum av sektorer.

Vår Business Climate Survey som återspeglar det nuvarande stämningsläget och ger en indikation om framtiden genomfördes 13 mars-11 april 2020. 66,7% av deltagarna var stora företag med fler än 1 000 anställda internationellt och 43% är aktiva inom industrisektorn.

Ladda ner rapporten för en fullständig översikt över resultaten.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Climate Survey tas fram vartannat år inom ramen för Team Sweden där Business Sweden samarbetar med Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen, bland andra aktörer.

Undersökningen ger ett förstahandsperspektiv och insikt om affärstrender och utmaningar på internationella marknader baserat på djupintervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.