Sverige har en lång historia av goda relationer med de baltiska länderna. Estland, Lettland och Litauen ser på Sverige som en pålitlig och långsiktig partner inom politik, handel och investeringar. Sverige står för den största andelen utländska investeringar och fler än 2000 svenska företag finns registrerade i Baltikum. Regionen är även känd för enkelheten av att göra affärer.

Länder med starka band

De baltiska länderna har en totalbefolkning på sex miljoner invånare och under 2018 firades hundra år av självständighet. Alla tre länder är medlemmar i EU, NATO och eurosamarbetet. Här möts internationella investerare av en välutvecklad ICT-sektor och transportinfrastruktur, pålitlig och hårt arbetande arbetskraft, en välbalanserad kostnadsnivå och en generellt hög livskvalitet.

Attraktiv marknad för produktion

Baltikum har blivit en attraktiv region för såväl produktion som försäljning av konsumentvaror, mycket tack vare en liknande affärskultur, ett bra affärsklimat, en växande medelklass och ett överlag starkt intresse i svenska lösningar för både privata och offentliga sektorn. Svenska företag är idag aktiva inom flertalet sektorer och däribland finans, IT och telekom, globala affärstjänster, tillverkning, gross- och detaljhandel samt skogsnäring.

En vanligt förekommande utmaning för svenska företag är att offentliga anbud måste lämnas in på de lokala språken vilket kräver både översättning och lokala kontakter. Trots att de baltiska länderna har mycket gemensamt är det värt att komma ihåg att de är tre separata marknader med egna kulturer och språk. Vår lokale chef Ansis Murnieks ger fler tips på hur man lyckas i Baltikum i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har haft en närvaro i de baltiska länderna sedan tidiga 90-talet. Från vårt regionala kontor i Riga hjälper vi dig etablera och växa på marknaden på det mest effektiva sättet. Några av våra nyckeltjänster inkluderar strategisk rådgivning, marknadsanalys och partnersökning. Vi har dessutom affärsutvecklare på vårt kontor i Sverige som kan guida dig genom de tidiga stadierna i ditt företags Baltikum-expansion.

RIGA_daniils-petrovs-9cQIFT1t6aQ-unsplash.jpg
RIGA_gilly-jFqUJacYIsw-unsplash.jpg

Ansis Murnieks

Manager Baltic States
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Baltikum?

Svenska företag uppskattar geografiska närheten och de kulturella likheterna, samt att det är enkelt att göra affärer i regionen. Det finns ett genuint intresse och en positiv attityd till svenska lösningar vilket skapar många affärsmöjligheter för både små och stora företag i en rad sektorer. Välutbildad och kostnadseffektiv arbetskraft, modern infrastruktur för ICT och goda språkkunskaper är några av styrkorna som gör Baltikum attraktivt. Svenska företag är framgångsrika i många segment, särskilt verksamheter som antingen är arbetskraftsintensiva, bedriver forskning och utveckling eller som har en hög automatiseringsnivå. De baltiska länderna är attraktiva för nischade mikroföretag såväl som globala jättar med svenskt kapital.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Baltikum?

En av de högst rankade utmaningarna är den omfattande dokumentationen som krävs i de lokala språken för att kunna lämna offentliga anbud. I dessa fall behöver företag översättningshjälp och lokal närvaro eller partnerskap. Det är även vanligt att kunder fokuserar på pris istället för totala livscykelkostnader. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med potentiella kunder och intressenter för att öka kännedomen om ditt erbjudande. De mest framgångsrika svenska företagen förstår att Baltikum består av tre skilda marknader – Estland, Lettland och Litauen. Vi rekommenderar oftast att man sonderar terrängen lokalt och besöker potentiella kunder i varje enskild marknad. Först därefter och beroende på vilka slutsatser som kan dras bör man bestämma strategin för varje land.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Baltikum?

Affärskulturen präglas till stor del av de respektive nyckelpersonernas ursprung. Lokala kapitalägda bolag är oftast mer hierarkiska med en kortare planeringshorisont jämfört med vad svenska företag är vana vid. Man bör också vara medveten om att estniska, lettiska och litauiska är de officiella språken på respektive marknad. Engelska pratas ofta i affärssammanhang men tillfällen kan uppstå där beslutsfattare föredrar tyska eller ryska.

Kontakt
Telefon +371 16 78 28 046 E-post