Den svenska regeringen fördömer Rysslands invasion av Ukraina i starkast möjliga ordalag. Invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Rysslands invasion av Ukraina har skapat den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och skapar stor osäkerhet för både global och svensk ekonomi.

Med anledning av den allvarliga utvecklingen i Ukraina har EU, USA och andra länder infört ytterligare sanktioner mot Ryssland. Med all sannolikhet kommer det att komma fler sanktioner inom kort och svenska företag kan också komma att påverkas av andra länders sanktionspaket.

Ni som har affärer med Ryssland, tänk bland annat på att:

  • Agera med stor försiktighet och följ noga och löpande utvecklingen. Fler och strängare sanktioner kommer troligtvis utfärdas inom snar framtid och förändringar kan ske från dag till dag.
  • Lyft frågan om eventuella affärer med Ryssland till företagets ledning och ta in juridisk expertis för att bedöma er efterlevnad av sanktioner och andra regler.
  • Ta kontakt med er bank för att diskutera hur/om de hanterar transaktioner med Ryssland.
  • Se över hur era leverantörskedjor påverkas av detta.

Vid frågor om sanktioner kontakta exportregler.

Mer information om sanktionerna mot Ryssland hittar du hos Kommerskollegium och Sveriges Regering. 

Samlad information från Business Sweden avseende kriget i Ukraina och påverkan på svenska företag, tillsammans med vanligt förekommande frågor & svar samt hur vi kan stötta, finner du här.

MOSCOW_alexander-popov-lXaOSpd_UQw-unsplash.jpg
MOSCOW_irina-grotkjaer-BrSvEmIgVpU-unsplash.jpg