Svenska företag har goda möjligheter att påverka den ryska marknaden. Den senaste tiden har diverse ekonomiska sanktioner och ett lågt oljepris utmanat den ryska ekonomin. Det har lett till ett stort behov av kostnadseffektiva utländska produkter av god kvalitet.

HANDEL MED DJUPA RÖTTER

Handeln mellan Sverige och Ryssland går långt tillbaka i tiden. Pionjärer som bröderna Nobel och företag som Ericsson gjorde affärer på rysk mark redan innan revolutionen 1917. Svenska företag har ett gott rykte som pålitliga affärspartners både i Ryssland och andra före detta sovjetländer. Storleken på marknaden och den geografiska närheten gör Ryssland till en intressant marknad, trots dagens politiska turbulens och sanktioner.

MÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG

Svenska företag har redan en väletablerad närvaro inom ICT, och det finns gott om möjligheter inom andra sektorer också. Som svenskt företag har man en konkurrensfördel inom jordbruksprodukter, en sektor där det görs stora investeringar. Här finns gott om tillfällen att bidra med produkter och tjänster som leder till modernisering och ökad kapacitet.

Dessutom finns det ett stort behov av kommunal infrastruktur och energi, avfallshantering och vattenrening. Svenska företag kan dra nytta av detta eftersom många ryska företag importerar komponenter från utlandet för att uppfylla höga standarder inom kvalitet, hållbarhet och effektivitet. Samtidigt kan lokal lagstiftning och administration skapa vissa utmaningar, som vår country manager Mattias Lindgren förklarar nedan.

SÅ HJÄLPER VI DITT FÖRETAG

Business Sweden har funnits i Ryssland sedan 1994. Från vårt kontor i Moskva erbjuder vi strategisk rådgivning och praktisk handledning till svenska företag i Ryssland, Vitryssland, Kaukasus och Centralasien.

MOSCOW_alexander-popov-lXaOSpd_UQw-unsplash.jpg
MOSCOW_irina-grotkjaer-BrSvEmIgVpU-unsplash.jpg

Mattias Lindgren

Country Manager Russia & Eurasia
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Ryssland?

Den växande ryska marknaden ligger nära Sverige. Här finns relativt god köpkraft och en ökande efterfrågan på högteknologiska och andra avancerade lösningar. Genom att etablera din verksamhet i Ryssland kommer du närmare dina ryska och eurasiska kunder. För att kunna täcka hela marknaden är det värt att investera i någon form av lokal närvaro för tillverkning, försäljning och distribution. Företag med globalt konkurrenskraftiga lösningar och resurser som möter kraven på den här stora marknaden har mycket att hämta på lång sikt.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Ryssland?

Det är viktigt att göra tillräckligt med efterforskningar och ta reda på vad som gäller i fråga om certifiering och logistik i samband med produktimport. Det kan vara svårt att förstå sig på det juridiska regelverket, särskilt om det handlar om investeringar inom infrastruktur eller offentliga upphandlingar. Det är mycket viktigt att inte underskatta vad som krävs för att försäkra sig om att man följer rysk lagstiftning och administration. En annan utmaning är att utveckla ett lokalt nätverk med underleverantörer som möter globala kvalitetskrav.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Ryssland?

Den ryska affärskulturen är inte helt olik Sveriges. Men i Ryssland finns en tendens att planera mer kortsiktigt än i Sverige, och det gäller både individer och företag. Ryska företag är också mer hierarkiska och formella jämfört med sina svenska motsvarigheter.

Kontakt
Telefon +7 495 788 11 30 E-post Mattias Lindgren frilagd.png