Att bana väg för en cirkulär och biobaserad ekonomi är ett avgörande steg i resan mot det fossilfria samhället och en hållbar förbrukning av naturresurser. Därför krävs ett strukturskifte som främjar återbruk och återvinning, reparation och uppgradering av produkter där både förnybara och icke-förnybara råmaterial används, samt ett ökat fokus på avfall som resurs.

Cirkuläritet i fokus

Omställningen kräver nya produktionsmodeller samt kommersialisering av nya innovativa produkter och värdekedjor, där biobaserade material ersätter fossila råvaror. Framtidens varor, tjänster och teknologier kommer att vara avancerade, uppkopplade och mer tåliga. Reparation och återvinning av produkter måste även uppmuntras och belönas för att kunna säkerställa en rimlig chans att uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Detta i sin tur ställer krav på politisk förändring och investeringar som prioriterar innovations-program, samarbete och samskapande. I Sverige sker redan en nära samverkan mellan nyckelpersoner i hela värdekedjan och i relaterade industrisektorer som har målsättningen att utveckla hållbara material.

Svensk skogsindustri en hörnsten i bioekonomin

Med ett unikt fokus på hållbarhet, innovation och samskapande är Sverige väl rustat för bioekonomins frammarsch och står redo att omsätta den biobaserade industrins produkter i nya värden. Skogsindustrin, jordbruket, fiskeindustrin, vattenbruket och gruvnäringen är exempel på nyckelsektorer. Hållbarhet och efterfrågan på förnybara material ändrar svenska  skogsindustrins fokus från bulkorientering till biobaserade material med högt förädlingsvärde. Många innovativa företag använder svenskt trä för att utveckla nya biobaserade material till barriärfilm, kemikalier, kolfiber och andra applikationer med stor förändringspotential. Sveriges volym av stående skog fortsätter att öka varje år och skogen har därför blivit en grogrund för innovativ forskning med stor påverkan på bioekonomins framtida utformning.

MATERIALS OF THE FUTURE.jpg


Sverige är därför en attraktiv destination för företag som vill ta del av spetsforskning inom området biomaterial. Sverige har dessutom ledande kompetenser inom papper, kartong, paketering och kemiapplikationer. Svenska forskningsinstitut och företag är öppna för partnerskap med internationella bolag inom landet och globalt. Här finns även goda möjligheter till förvärv eller samarbete med startups inom bioenergi och biokemisk forskning och affärsutveckling.

God tillgång på mineraler och forskningskompetens

Förutom en gedigen skogsnäring har Sverige stora mineralfyndigheter och sällsynta jordartsmetaller av avgörande karaktär för tillverkning av många högteknologiska varor. Några av dessa upptäcktes till och med i Sverige, som till exempel yttrium, terbium och cerium. Sverige är även världsledande inom grundforskning och tillämpad forskning inom supermaterialet grafen.

Grafen är det tunnaste materialet som människan känner till. Det är starkare än stål och har samtidigt utomordentliga egenskaper som ledare för värme och elektricitet. Inom elektronikbranschen väntas grafen spela en viktigare roll i framtiden än silikon. The Graphene Flagship vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg är det största forskningsinitiativet i sitt slag inom EU och är en mötespunkt för 60 institutioner och industribolag från 17 europeiska länder.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden hjälper dig fånga affärsmöjligheter i Sveriges omställning och ambition att utveckla nya material, både i Sverige och globalt. Vi gör detta genom strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett brett nätverk av affärskontakter.

Vi fokuserar huvudsakligen på:

  • Biobaserad material​
  • Nya material som lättvikt/kompositer, grafen, nanomaterial