2017 sänkte Sverige energiskatten för datacenter vilket medfört att vi kan erbjuda den lägsta totala elkostnaden inom EU. I kombination med 98 procent fossilfri elektricitet, den ökade digitaliseringen och tillväxten av molnanvändning generellt, har intresset för Sverige ökat markant den senaste tiden.

- Amazon Web Services har byggt och lanserat sina serverhallar i Mälarregionen enligt tidsplan. Det är resultatet av gott samarbete, hög kompetens och tekniskt kunnande. Det bekräftar att det internationella intresset för Sverige är berättigat och att vi genom vår infrastruktur, fossilfria elförsörjning och vårt innovativa affärsklimat är en attraktiv samarbetspartner, säger Ylva Berg, VD för Business Sweden.

Ett av Business Swedens uppdrag är att tillsammans med svenska regioner, kommuner och näringslivsaktörer identifiera och utveckla lösningar för utländska företag som vill investera i Sverige. I detta arbete har man haft ett nära samarbete med Invest Stockholm samt de tre kommunerna Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. AWS investering betyder bland annat en högre attraktivitet för regionen och möjligheter kring gemensam kompetensuppbyggnad och utveckling av nya underleverantörskluster. Förutom ett ökat antal arbetstillfällen, så hoppas man även på ett antal nya företagsetableringar.

Enligt siffror som tagits fram av AWS, är en av fördelarna med molnlösningar en starkt reducerad energianvändning. Eftersom man generellt använder färre servrar och har en mycket högre energieffektivitet i storskalig datacenterdrift, så behövs endast 16% av elektriciteten jämfört med traditionella datorhallar. Andy Jassy, Chief Executive Officer, Amazon Web Services bekräftar i ett uttalande att efterfrågan från tiotusentals nordiska kunder har varit en drivande faktor för etableringen av en nordisk AWS-region i Stockholm och att han är mycket nöjd att idag kunna leverera vad som efterfrågas.

- Dagens lansering är en viktig milstolpe för Sverige och Norden. Att flytta data in i fossilfria molnlösningar är helt i linje med Sveriges höga hållbarhetsambitioner, säger Tomas Sokolnicki, ansvarig för datacenterinvesteringar på Business Sweden. “Regionalt tillgänglig molnkapacitet och möjligheten att lagra data lokalt kan dessutom katalysera ännu mer av den svenska entreprenörsandan hos startups, multinationella företag men även hos offentlig sektor.

Enligt en nyligen släppt rapport av Nordiska Ministerrådet förväntas marknaden för datacentra i Norden dubbleras fram till år 2025. Byggprojekt relaterade till datacenter kan enligt rapportens prognos uppgå till 2 - 4,3 miljarder euro årligen fram till 2025. Samtidigt pågår arbete med flera nya internationella fiberkablar som kommer att integrera Norden ännu bättre med omvärlden.