– Norden har stor potential att bli en global data-hub som kopplar samman Europa med Nordamerika och Asien, förklarar Philip Low, styrelseordförande för BroadGroup, i en kommentar om nya rapporten “Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages”.  

Rapporten är framtagen av COWI Group på uppdrag av Business Sweden och övriga nordiska främjarorganisationer och finansierad av Nordiska Ministerrådet. I rapporten jämförs attraktionskraften för investeringar i Norden med den så kallade FLAP-D regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin) som står för lejonparten av den europeiska datacentermarknaden. Bakgrunden är den explosionsartade ökningen av datavolymer globalt och utmaningen med att leverera storskaliga och hållbara digitala lösningar. 

Nordiska byggprojekt relaterat till datacenter kommer enligt rapportens prognos att uppgå till 2-4,3 miljarder euro årligen fram till 2025. Detta motsvarar en installerad årlig kapacitet av 280-580 MW. Samtidigt pågår arbete med flera internationella fiberkablar för att integrera Norden ännu bättre med omvärlden vilket skapar ett ännu starkare erbjudande. 

De nordiska ländernas fem viktigaste, gemensamma fördelar är hög andel förnybar energi, pålitliga elnät, låga energikostnader, stabilt politiskt klimat och korta ledtider till marknaden tack vare ett bra affärsklimat.  

Enligt Tomas Sokolnicki, ansvarig för datacenterinvesteringar på Business Sweden,  visar rapporten att Norden möter alla kriterier för både storskaliga men också hållbara etableringar av nya datacenter.  

  

– Det är ingen slump att globala företag som Facebook, Google, Amazon Web Services och Apple väljer att lokalisera datacenter i Norden. Sverige har nästintill helt fossilfri energiförsörjning och vi erbjuder dessutom systemlösningar för återvinning av värme, något som är unikt i en global kontext. Norden har potential att hjälpa hela branschen att bygga nästa generations hållbara datacenterinfrastruktur med kraftigt minskat miljöavtryck, så att vi kan använda digitala tjänster och lagra data med gott samvete. 

–  De nordiska länderna har ett försprång vad gäller snabb uppkoppling med Asien tack vare den fiberoptiska polarrutten, där flertalet nya installationer planeras, fortsätter Philip Low. Det är sannolikt att vi kommer se de snabbaste rutterna för datatrafik med Asien gå via Norden inom en snar framtid. 

Nordiska ministerrådets rapport “Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages”, producerad av COWI, finns tillgänglig för nedladdning på datacentersbysweden.com