Nedgången i EMI andra kvartalet var förhållandevis stor med ett fall på 3,6 enheter till 53,9, jämfört med 57,5 föregående kvartal. Det indikerar att exportföretagens tillförsikt faller. Att EMI ligger kvar över 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar dock att exportföretagen fortfarande har en optimistisk syn på exporten.

Både EMI nuläge och EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, föll. EMI prognos föll för fjärde kvartalet i rad och ligger nu på sin lägsta nivå sedan fjärde kvartalet 2014 och avsevärt lägre än sitt historiska genomsnitt på 57,3. I denna mätning är resultaten dystrare är tidigare med undantag för synen på lönsamhet i exportförsäljningen i nuläget och synen på exportförsäljningen på tre månaders sikt. Att index för synen på lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget stärktes beror sannolikt till stor del på den svaga kronan. 

Index för förväntad exportefterfrågan från Nordamerika liksom Asien och Oceanien var i det närmaste oförändrade. Däremot ökade index för Sydamerika med 3,9 enheter till 62,2 andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. För Mellanöstern, Turkiet och Afrika ökade index kraftigt med hela 9,3 enheter till 48,3 andra kvartalet. Trots den kraftiga uppgången ligger index dock kvar under 50-strecket, vilket signalerar fortsatt pessimism för regionen. Index för för förväntad exportefterfrågan föll påtagligt för såväl Västeuropa som Central- och Östeuropa 

-       Tudelningen mellan regionerna är tydlig. Index för förväntad efterfrågan från Europa samt Asien och Oceanien ligger nära 50-strecket, vilket indikerar normalläge för exportföretagen. Index för såväl Nord- som Sydamerika ligger däremot på en hög nivå över 60, vilket indikerar stark optimism. Sammantaget kan vi konstatera att det är avslaget i Europa och Asien medan det är uppåt i Nord- och Sydamerika – än så länge!, säger Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.

Läs rapporten här https://www.business-sweden.se/Export/analys-och-rapporter/analys-och-omvarldsbevakning/Exportchefsindex/exportchefsindex-andra-kvartalet-2019

Nästa Exportchefsindex publiceras 22 augusti 2019

___________________________________________________________________