EMI prognos föll med 5,0 enheter till 47,4 tredje kvartalet, från 52,4 andra kvartalet. Det är femte kvartalet i rad som index faller och EMI prognos ligger nu på sin lägsta nivå sedan fjärde kvartalet 2012. Att EMI prognos ligger under 50 indikerar att exportföretagen har en dyster syn på exportutsikterna på tre månaders sikt.

Även EMI nuläge föll men mer måttligt med 1,6 enheter till 53,8 tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. I nuläget är företagen fortsatt nöjda med exportförsäljningen liksom lönsamheten i exportförsäljningen. Båda delindexen ligger över 50-strecket men under sina historiska genomsnitt. Däremot har företagen en pessimistisk syn på exportorderstockarna.

Det samlade indexet för förväntad exportefterfrågan föll markant med 8,9 enheter till 46,2 tredje kvartalet, från 55,1 andra kvartalet. Nedgången förklaras framför allt av ett kraftigt fall i index för förväntad exportefterfrågan från Nord- och Sydamerika men även Central- och Östeuropa.

-        Det som var särskilt utmärkande i denna mätning är att samtliga delindex, med undantag av index för förväntad exportefterfrågan från Västeuropa och Asien, föll. En osäker omvärld tillsammans med konjunkturavmattning bidrar till exportföretagens dystra syn, säger Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.

Läs rapporten här https://www.business-sweden.se/Export/analys-och-rapporter/analys-och-omvarldsbevakning/Exportchefsindex/exportchefsindex-tredje-kvartalet-2019/

Nästa Exportchefsindex publiceras 14 november 2019