Som ett led i genomförandet av livsmedelsstrategin har Business Sweden fått i uppdrag av regeringen att driva ett exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora livsmedelsföretag. För att nå målet med ökad internationell försäljning, vilket ska bidra till att potentialen i svensk livsmedelsproduktion nyttjas fullt ut, har regeringen gjort en extra satsning för 2018-2019. Under varumärket ”Try Swedish” genomförs ett stort antal aktiviteter över hela världen.

Välkomna till en frukostträff där Johan Krallis-Anell, nationell exportsamordnare och Maria Varnauskas, ansvarig för livsmedelsprogrammet på Business Sweden, berättar mer om de insatser inom livsmedelsexport som planeras för 2019.

Enkel frukost serveras.

Tid: Tisdag 12 februari kl 09:00.
Plats: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Somp, presschef Business Sweden, tel. 070 5948200

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.
Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på ca 45 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.