Kollapsen i EMI förklaras särskilt av nedgången i EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna. EMI prognos föll med 23,9 enheter till 38,2 andra kvartalet, från höga 62,1 första kvartalet. EMI nuläge föll med 14,2 enheter till 36,2 andra kvartalet, från 50,4 föregående kvartal. Samtliga delindex föll kraftigt – de flesta med tvåsiffriga tal – och ligger betydligt under 50-strecket, vilket indikerar en pessimistisk syn. Storföretag (exportförsäljning över 250 miljoner kr) är genomgående mer pessimistiska än små och medelstora företag.

Index för förväntad exportefterfrågan föll med mellan 20 och 40 enheter för de olika regionerna andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Allra mest föll index för förväntad exportefterfrågan från Sydamerika samt Mellanöstern, Turkiet och Afrika. Västeuropa och Asien hade inte lika kraftiga fall som övriga regioner.

  • Det är ingen tvekan om att den globala corona-recessionen sätter djupa spår hos de svenska exportföretagen. Nu gäller det att söka med ljus och lykta för att hitta de positiva signalerna. Om man får kontroll på coronakrisen och allt fler marknader kan öppna upp och lätta på restriktionerna kan vi sannolikt vänta oss en vändning i tredje kvartalet, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.

Läs rapporten här


Nästa Exportchefsindex publiceras 20 augusti, 2020