Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer steg med 11,4 enheter till 60,1 fjärde kvartalet, från 48,7 tredje kvartalet. Precis som vid föregående mätning ökade samtliga delindex påtagligt och ligger nu, med undantag av index för exportorderstockarna, långt över 50-strecket som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism. EMI nuläge ökade med 12,4 enheter till 56,3 fjärde kvartalet, från 43,9 tredje kvartalet.

EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade med 10,3 enheter till 63,9 fjärde kvartalet. Index för förväntad exportefterfrågan ökade markant för samtliga regioner och särskilt kraftig var uppgången för Nord- och Sydamerika. Återhämtningen i den globala ekonomin tycks hålla i sig även om osäkerheten är stor konstaterar Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

– Den kraftiga uppgången i EMI fjärde kvartalet har definitivt överträffat förväntningarna inte minst i ljuset av den ökade smittspridningen och införda restriktioner, säger Lena Sellgren.

Ett av de delindex som ökade allra mest fjärde kvartalet var index för exportförsäljningen i nuläget som steg med 25,3 enheter till 62,9 fjärde kvartalet. Även index för förväntad exportförsäljning på tre månaders sikt ökade påtagligt med 16,6 enheter till 71,4. 

– En ökning i index för exportförsäljningen i nuläget var väntad då företagen redan i det tredje kvartalet hade en optimistisk syn på exportförsäljningen när de blickade framåt. Dock var ökningen oväntat kraftig, förklarar Lena Sellgren och fortsätter: 

– Än mer förvånande är att index för förväntad exportförsäljning på tre månaders sikt ökade så kraftigt. Återhämtningen kommer dock med största sannolikhet att vara skakig och det lär dröja fram till åtminstone 2022 innan den svenska exporten är tillbaka på förkrisnivåer.

Läs Exportchefsindex för fjärde kvartalet här

Nästa Exportchefsindex publiceras den 11 februari 2021.