Tillsammans med näringslivsfrämjande partnerorganisationer påbörjar Business Swedens VD Jan Larsson idag, den 31 augusti, en tvådagars rundresa på Norrlandskusten. Målet är att utöka det regionala och nationella samarbetet mot en grön omställning och utbyta kunskap med nyckelaktörer. Hälften av Sveriges BNP kommer från export och hälften av den exporten kommer från internationella investeringar. 

Jan Larsson tillträdde VD-posten i maj och att hans första resa går till Norrbotten och Västerbotten var ett givet beslut.   

– Här görs mångmiljardinvesteringar inom flera framtidsindustrier som gröna batterier, vindkraft, fossilfritt stål och hållbar gruvnäring. Det är en avgörande utveckling för tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Jan Larsson inför resan.  

Första anhalten är Luleå där Jan Larsson träffar Bodens kommunalråd och representanter för Invest in Norrbotten och Region Norrbotten. Därefter sker platsbesök i Luleås hamn samt på Hybrits världsunika pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning, som invigdes den 7 oktober 2020 av statsminister Stefan Löfven. 

– Norrlandskusten har blivit Sveriges största tillväxtzon utanför storstadsregionerna tack vare flera framåtblickande investeringar, inte minst av internationella aktörer. Nu måste vi kraftsamla för att säkerställa framtidens kompetens och se till att innovativa underleverantörer får rätt affärsförutsättningar och effektiv hjälp att etablera sig, fortsätter Jan Larsson.       

Andra dagen inleds med rundabordsamtal med Norrbotten Chamber of Commerce och dess medlemmar av små- och medelstora företag. Syftet är att diskutera förutsättningarna för tillväxt i regionen och nödvändiga åtgärder för att stötta de lokala företagens fortsatta internationalisering  och export.   

Näst på agendan är platsbesök på Northvolt i Skellefteå med rundvandring i fabriken samt möte mellan Jan Larsson och batteritillverkarens grundare Peter Carlsson. 

– Hållbar batteritillverkning har potentialen att bli Sveriges nästa stora basindustri. Sverige har ett starkt engagemang med Northvolt i spetsen. Samarbetsviljan är även stor bland våra grannländer för att skapa en grön nordisk värdekedja.   

– Den här resan ger oss ett ypperligt tillfälle att stärka våra kontakter, lyssna in företagens behov och utöka vår samverkan för att sätta Norrlandskusten på kartan som en av världens mest innovativa tillväxtregioner, avslutar Jan Larsson.    

För ytterligare information vänligen kontakta Business Swedens Presstjänst:  

press@business-sweden.se, +46 8 588 66 005 

--- 

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Vi hjälper svenska företag genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd. 

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.