Investeringarna globalt minskade till 999 miljarder USD 2020, från 1 530 miljarder USD året innan. I Europa föll de utländska direktinvesteringarna med 77 procent till 97 miljarder USD. I Asien minskade investeringarna med knappt 2 procent till 540 miljarder USD, medan Nordamerika såg ett tapp på 39 procent till 209 miljarder USD.

I takt med att pandemin klingar av väntas de internationella direktinvesteringarna dock öka. 

– Det är alltid svårt att göra prognoser och särskilt svårt för något så volatilt som internationella direktinvesteringar. Men med ledning av FN-organet UNCTAD:s nyligen publicerade statistik landar förutsägelsen i en global återhämtning av investeringarna med 15 procent i år och 20 procent 2022. Det känns rimligt, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Business Swedens rapport "Krasch och återstart" ger facit över förra årets nedgång för företagens utlandsinvesteringar. Det var året då de utländska investeringarna sinade i ett nedstängt Europa. Det var också året då Asien höll nere smittspridningen och höll uppe investeringarna, alltmedan Nordamerika sjönk tillbaka som investeringsregion.  

Rapporten redovisar också vändningen och uppgången. Redan efter sommaren i fjol återstartade företagen sina investeringsplaner. Förvärvsmarknaden tog fart med aktörer som gnuggats i virtuella förhandlingar. Optimismen återkom i en våg av ökad efterfrågan och den ofattbart korta ledtiden för de nya coronavaccinen.

Rapporten avslutas med Business Swedens framtidsspaning och några nedslag i ett scenario för de närmaste tre åren.

Läs rapporten här