Regionaliseringen av industriföretagens produktion och handeln med industrivaror blir alltmer markant och ställer nya krav på svenska företag som vill öka försäljningen i andra regioner än i Europa. Det visar Business Swedens rapport ”Rätt plats för produktion – Industriföretagens vägval på en regionaliserad världsmarknad” som analyserar den snabbt stigande trenden mot marknadsnära tillverkning. 

I rapporten konstateras att kompetens, uppkoppling, hållbarhet och resiliens i produktionsmiljön är nyckelfaktorer som spelar in i företagens alltmer komplexa lokaliseringsbeslut. 

– Många svenska industriföretag har sett att exportvolymerna till särskilt Asien ökar snabbt. När kapaciteten inte räcker till uppstår behovet att komplettera det befintliga produktionsnätverket med en ny tillverkningsanläggning bortom Europa, nära nya kunder och marknader, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Rapporten visar hur affärslogik och politik driver regionaliseringen av industriföretagens produktion och försäljning. Den erbjuder också en guide för vilka faktorer som industriföretagen särskilt bör uppmärksamma inför beslut kring produktion utanför närmarknaden Europa, dit ca 75 procent av svensk export går i dagsläget.

– Strategin kan vara rätt, men det krävs mycket tid och resurser för att företagen ska klara tricket att säkra sin tillverkningskompetens på en ny plats, avslutar Lena Sellgren som tillsammans med sitt analysteam står bakom rapporten.  

Rapporten stödjer sig huvudsakligen på intervjuer som Business Sweden över tid genomfört med ledande företrädare för svenska och utländska industriföretag. 

Läs rapporten "Rätt plats för produktion" här