– Sveriges välstånd bygger på en fortsatt stark export och global närvaro. Denna satsning stärker våra möjligheter hjälpa fler företag att växa och på så sätt skapa nya jobb i hela landet, säger Jan Larsson, VD Business Sweden.

Målsättningen är att öka möjligheten för små- och medelstora bolag att öka sin globala försäljning. SME-programmet har hittills gett goda resultat. 43 procent av bolagen som deltagit uppger att de har gjort affärer helt eller delvis tack vare genomförda Business Sweden-aktiviteter.

– När världen nu återstartar finns det ett fönster för svenska bolag att kunna ta sina produkter och tjänster till nya marknaden. Vi ser att intresset från företagen att öka sin export och globala närvaro ökar, vilket är mycket värdefullt, säger Jan Larsson.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en satsning på exportfrämjande om 25 miljoner kronor 2022. För 2023 och 2024 beräknas 15 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor avsättas för ändamålet. Medlen är avsedda att stärka Business Swedens regionala exportrådgivning genom ett ökat antal regionala exportrådgivare som avses placeras på Almis regionala kontor, samt genom ett ökat stöd till Småföretagsprogrammet hos Business Sweden.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta Business Swedens Presstjänst:

press@business-sweden.se, +46 8 588 66 005