Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer föll med 4,8 enheter till 66,1 tredje kvartalet, från 70,9 andra kvartalet. Såväl delindex för nuläget och prognosen för de kommande tre månaderna föll tillbaka – men båda ligger kvar på höga nivåer. 

Undersökningen visar att exportföretagen är fortsatt optimistiska. Samtidigt råder påtagliga skillnader i hur företagen ser på den förväntade exportefterfrågan från de olika regionerna. 

– Index föll för samtliga regioner utom Sydamerika. Asien klappade igenom fullständigt med ett fall på 27,5 enheter. Pandemin är inte över än och risken för nedstängningar och ökade restriktioner i Asien är stor, förklarar Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

Delindex för förväntad exportefterfrågan från Asien landade på 41,9 enheter vilket är den lägsta nivån sedan undersökningen påbörjades 2007. Europa och Nordamerika klarade sig betydligt bättre där index ligger kvar på höga nivåer. Det indikerar att exportföretagen har en starkt optimistisk syn på förväntad efterfrågan från dessa regioner på tre månaders sikt.

Exportchefsindex för tredje kvartalet visar även på ett kraftigt fall i synen på exportförsäljningen i nuläget. Över hälften av exportföretagen förväntar sig dessutom längre leveranstider. Den mest sannolika förklaringen säger Lena Sellgren är störningar i leverantörskedjor med brist på insatsvaror och fraktproblem.

– Den globala efterfrågan har bromsat och gasat vilket innebär att produktionen och distributionen av insatsvaror ännu inte kommit ikapp. Som ett ytterligare problem har vi nedstängningar och ökade restriktioner i viktiga producentländer i Asien, avslutar Lena Sellgren. 

Läs Exportchefsindex för tredje kvartalet här

Nästa Exportchefsindex publiceras den 11 november 2021.