Sverige leder både den gröna och den digitala omställningen med innovation som får kraft att växa i en öppen frihandelsekonomi, präglad av ett inkluderande och företagsvänligt klimat.

Join Sweden Summit 2022 är ett fysiskt evenemang som kompletteras av en digital sändning. Toppmötet för samman ledare från akademi, politik, näringsliv och innovativa miljöer. Syftet är att utforska Sveriges investeringspotential och positionera Sverige som den naturliga ledaren i det globala näringslivets omställning för en hållbar tillväxt.

För detaljerat program och anmälan

Klicka här.