Potentialen för svenska produkter är hög på de asiatiska marknaderna, det finns en lokal efterfrågan, enkel tillgång till regleringsprocesser och frihandelsavtal.

Vi på Try Swedish anser att fler varumärken borde ta chansen att öka sin försäljning till Asien, därför har vi bjudit in distributörer och inköpare till Sverige för att träffa den svenska industrin.

Vad kan du förvänta dig: Vi har bjudit in distributörer och inköpare från Hongkong, Japan, Sydkorea och Singapore (Sydostasien) för att visa på möjligheten som svensk industri erbjuder.

Avgift: B2B-möten, presentationer och visning av produkter kostar 5000 SEK för hela dagen, inklusive kaffepauser och lunch.

Registrering

För mer information, detaljer och för att registrera dig klicka här.

Kontakta Try Swedish

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.