Sveriges rankas som ett ledande land att göra affärer med och världsledande inom innovation och hållbarhet. En positiv syn som stöttas av Sveriges ambition att vara ledande i att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Som matnation har Sverige etablerat ett rykte om att använda säkra produktionsmetoder, utveckla hållbara förpacknings- och produktlösningar och erbjuda goda och smakrika livsmedelsprodukter.

Svenska företag och myndigheter har ambitiösa miljö- och klimatrelaterade mål kopplade till matavfall, energianvändning, djurskydd och användning av antibiotika. Det här är något som efterfrågas globalt och Try Swedish hjälper svenska företag att kommunicera och använda dessa argument på den internationella arenan.

Vårt uppdrag

Try Swedish exportprogram ska bidra till en ökning av den svenska livsmedelsexporten och spela en viktig roll i den svenska regeringens nationella livsmedelsstrategi, en partiöverskridande överenskommelse om att avsätta resurser för att stödja den svenska livsmedelsindustrin. 

Vårt arbete stöder visionen om att Sverige ska ha en innovativ, lönsam och mycket konkurrenskraftig global livsmedelsindustri 2030. 

Kostnadsfria tjänster för svenska företag 

Exportrådgivning för
SME-företagTry Swedish fika (1).jpg

Seminarier och
WeinarierComputer.jpg

Exportregler och
guideriStock-1215072566 (1).jpg

Medfinansierade aktiviteter för svenska företag

Smarta mässor

plma.jpg

B2B match-making

Try Swedish food market hall.jpg

Inkommande delegationer

Try Swedish lapland outdoor.jpg

 

NÅGRA AV VÅRA VIKTIGASTE AKTIVITETER 

 • 2021 genomförde Business Sweden en global analys av 12 exportsegment inom mat och dryck för att se var den största tillväxtpotentialen fanns. Analysen identifierade 14 marknader med extra hög potential för svenska produkter. (Läs analysen här.) 
 • Seminarier och marknadsinsikter från prioriterade marknader.  
 • Promotional activities including Swedish pavilions at international trade fairs, engaging in retail cooperation both online and offline, and matchmaking sessions with distributours. 
 • En rad marknadsföringsaktiviteter, inklusive svenska paviljonger på internationella mässor, samarbete med detaljhandeln samt matchmaking-möten med distributörer. 
 • Individuellt säljstöd från våra lokala team. 
 • Tilldelade resurser i Sverige för att stödja små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin att utveckla sina individuella exportstrategier. Resurser för subventionerat konsultstöd och aktiviteter på utvalda marknader för små och medelstora företag. 
 • Riktad marknadsföringsinsats för att stärka den svenska exporten av ekologiska livsmedels- och dryckesprodukter. 
 • Utsedda livsmedelsexperter på Business Sweden för fokusmarknaderna Japan, Sydkorea, USA och Singapore med Sydostasien. 

Andra prioriterade marknader för exportprogrammet Try Swedish är: 

 • Storbritannien 
 • Benelux 
 • Tyskland 
 • Norden 
 • Hongkong 
 • Kina 
ÄR DU REDO ATT BLI EN DEL AV FRAMTIDEN FÖR SVERIGES LIVSMEDELSINDUSTRI?  

Kontakta vårt globala team som kan hjälpa dig att utforska möjligheterna på din marknad. 

Följ oss gärna i sociala medier för att få inspiration, nya insikter och information om aktiviteter. 
Try Swedish på Facebook 
Try Swedish på LinkedIn 
Try Swedish på Instagram 

FÖLJ OSS VIA VÅRT NYHETSBREV  

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev med information om aktiviteter, inspiration och case som vi skickar ut fyra gånger per år.