I korthet säljer Camelina of Sweden 100 % ekologisk kallpressad olja och torrostade frön från kulturväxten oljedådra (Camelina sativa). Ambitionen har från början varit att växa globalt och bli marknadsledande. Som en del i sin internationella satsning valde Camelina of Sweden att vara med på ett av Business Swedens (Try Swedish) projekt som går ut på att använda Business Swedens breda nätverk för att matcha företag med olika distributörer. Therese såg tydliga möjligheter för varumärkets utveckling genom att medverka och menar att projektet kändes väldigt ”hands on” och konkret.

Projektet ledde till att Camelina of Sweden fick kontakt med flera olika distributörer, som också ledde till att de själva kunde välja mellan flera olika distributörer. ”Vi fick mötesförfrågningar från 15 olika seriösa distributörer, så det var till och med svårt att välja”, menar Therese.

Stor lansering i Sydkorea

Camelina of Sweden valde en relativt stor distributör med en seriös plan för hur de skulle lansera och distribuera varumärket i Sydkorea. Lanseringen genomfördes med en lokal distributör, med en väldigt omfattande lansering. Bland annat kom det två filmteam till Sverige för att filma. Varumärket lanserades även på Sydkoreas tv-shop.

Camelina of Sweden har använt sig av flera olika parallella säljvägar och har även gjort om sin etikett med hjälp av sin sydkoreanska distributör – en ny etikett på svenska och en på engelska, för att kunna locka fler köpare lokalt i Sydkorea. Satsningen på Sydkoreas tv-shop var mycket lyckosam och har lett till en rejäl ökning i tillverkningsvolym för att tillgodose den stora efterfrågan . Camelina of Sweden, som tidigare vunnit pris för årets ekologiska innovation på Nordic Organic Food fair i Malmö, blev även först i världen med att sälja veganolja i kapslar i Sydkorea.

En lansering för att bygga ett globalt företag

Målet redan från början har varit att bygga ett globalt företag och vara marknadsledande världen över. Samarbetet och lanseringen i Sydkorea har lett till förfrågningar från lokala distributörer även i Japan. Den största utmaningen har varit konsumenters kännedom om produkterna. Camelina of Sweden är ett nytt varumärke och konsumenter måste utbildas kring användningsområden och alla hälsofördelar. Budgeten är inte av ”ICA-storlek” och måste användas på ett smart sätt, där den gör som mest nytta.

Framgångsfaktorer för att växa

Det viktigaste är att våga, att inte vara rädd för utmaningar, menar Therese. I den här satsningen upplevde hon de kulturella skillnaderna som större än de trodde när samarbetet inleddes. En nyckel var att lägga mycket tid och ha mycket tålamod för att samarbetet skulle fungera.

Som grund för att bygga varumärket finns en stark story i grunden. Camelina är en gammal och unik växt som har fantastiska egenskaper. Det är känt att den odlades och förädlades av människor redan under bronsåldern och att den har förekommit som kulturväxt i Sverige. Den camelina som används odlas utanför Nyköping sedan 2005.

Det finns också gott om forskning och belägg för produkternas nyttofördelar. Det svenska ursprunget är också en rejäl styrka. Sverige associeras med pålitlighet och hög livsmedelssäkerhet och ”clean” produkter, vilket Camelina of Sweden har haft särskilt stor nytta av i Asien. ”Camelina of Sweden ligger helt rätt i tiden”, avslutar Therese.

På deras webbplats kan du se var närmaste återförsäljare finns.

Camelina of Sweden på Instagram
Camelina Of Sweden på Facebook
Camelina Of Sweden på LinkedIn
Camelina of Swedens webbplats

Kontakta Try Swedish

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.