Mer information om sanktionerna mot Ryssland hittar du hos Kommerskollegium och Sveriges Regering. 

DETTA BÖR DU TÄNKA PÅ

Våra rekommendationer till svenska företag som ser potentiella effekter:

– Agera med stor försiktighet och följ noga och löpande utvecklingen. Fler och strängare sanktioner kommer troligtvis utfärdas inom snar framtid och förändringar kan ske från dag till dag.
– Lyft frågan om eventuella affärer med Ryssland till företagets ledning och ta in juridisk expertis för att bedöma er efterlevnad av sanktioner och andra regler.
– Ta kontakt med er bank för att diskutera hur/om de hanterar transaktioner med Ryssland.
– Se över hur era leverantörskedjor påverkas.