MSC och CMA CGM har även ställt in fraktleveranser. Situationen är snabbt föränderlig och effekterna därmed oöverskådliga för tillfället.

Med all säkerhet kommer kriget i Ukraina att ställa till problem i leveranskedjor som fortfarande befinner sig i återhämtningsfas till följd av pandemin. Detta kan leda till ökade transportkostnader, förseningar i leveranser och brist på flertalet varor och komponenter.