Sveriges handel med Ryssland är begränsad. Exporten står för 1,3 procent av Sveriges totala export och importen för 1,4 procent av varuimporten. Rysslands ekonomi utgör 1,8 procent av global BNP och exporten från EU till Ryssland utgör 0,9 procent av EU:s BNP.

Olja och gas är Rysslands största industrier. Ryssland är världens tredje största oljeproducent och landet står för ungefär en femtedel av den globala naturgashandeln. Både Ryssland och Ukraina är även stora exportörer av vete, korn, majs och konstgödsel.

För regionala handelsmönster med Ryssland och statistik län för län, se sammanställning från Stockholms Handelskammare.