1. Vi har pågående affärer med kunder i Ryssland, hur ska vi tänka nu?

Som företag har ni ett stort ansvar att vara uppdaterade på och följa sanktionerna mot Ryssland. Var också uppmärksam på att det snabbt och löpande sker förändringar i sanktionspaketen. Sanktionsregler är ofta komplexa därför rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist specialiserad på sanktioner. Ni bör dessutom diskutera med er bank om de överhuvud taget kan hantera transaktioner med Ryssland.

  1. Vi har fått en orderförfrågan om nya affärer från en kund i Ryssland – hur ska vi tänka?

Kom överens om vilken hållning företaget ska ha vi den här typen av förfrågningar. Ni som företag har ett stort ansvar både etiskt, moraliskt och legalt. Beslut som tidigare betraktas som mer operativa har idag, givet kriget i Ukraina, istället fått en större strategisk innebörd som kan få långsiktiga konsekvenser. Era beslut ska följa sanktionerna, företagets policy och de praktiska möjligheterna att genomföra affären. Ni behöver också kontinuerligt hålla er uppdaterade, förutsättningarna kan ändras snabbt. Det finns omfattande sanktioner på såväl företags- och individnivå som produktnivå.  Både FN, EU, UK och USA:s sanktioner kan bli aktuella för er.

Vi rekommenderar att ni kontaktar en jurist specialiserad på sanktioner och att ni pratar med er bank, er transportör och ert försäkringsbolag.  

  1. Vart kan vi hitta information om gällande sanktioner mot Ryssland och Belarus.

Ett flertal sanktionspaket har utfärdats under en väldigt kort tidsperiod mot både Ryssland och Belarus och fler förändringar kan komma med kort varsel det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. EU:s sanktioner sammanfattas på följande länkar:

EU Rådet

EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine - Consilium (europa.eu)

Restrictive measures against Belarus - Consilium (europa.eu)

Kommerskollegium – ansvarar i Sverige för handelssanktioner och finansiella sanktioner som utlysts av FN eller EU. På följande länk hittar ni en sammanfattning av de Ryska sanktionerna:

Sanktioner mot Ryssland | Kommerskollegium

ISP – Inspektionen för Strategiska Produkter ansvarar för vissa tillstånd under sanktionsregimerna och ni hittar deras information på följande länk:

Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina - ISP

För att hitta  aktuella Amerikanska sanktioner behöver man söka sig till de amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control - Sanctions Programs and Information | U.S. Department of the Treasury

  1. Fungerar transporterna till/från Ukraina och till/från Ryssland/Belarus?

Ukraina är nu en krigszon och därmed följer att transportläget är mycket svårt. Ryssland och även i viss mån Belarus: flera rederier har bokningsstopp för de flesta typer av varor, flygfrakt är begränsad kapacitet och högre prisnivåer, landtransporter är bitvis påverkade – tala med er transportör innan ni lovar något, tänk igenom leveransvillkor och försäkring. Var beredd på att omständigheterna kan ändras med mycket kort varsel.

  1. Vi vill skicka hjälpmaterial till Ukraina – hur gör vi?<

Vi rekommenderar att privatpersoner och enskilda företag kontaktar de etablerade hjälporganisationer som har möjlighet att koordinera hjälpen på bästa sätt – UNHCR, UNICEF, Röda Korset t.ex. Där finns ofta möjlighet att också hjälpa till praktiskt om man så önskar.

  1. Vi har ingångna avtal med ryska kunder och har nya leveranser på gång. Kommer vi kunna få betalt?

Ta kontakt med er bank för att diskutera hur/om de hanterar transaktioner med Ryssland – pga. de finansiella sanktionerna är det i dagsläget mycket svårt att hantera betalningar.

  1. Vi har omfattande export till Ryssland. Vi har tidigare försäkrat risken att inte få betalt hos EKN. Kommer vi kunna göra det även framöver?

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, som skett från flera håll, även från Belarus, har EKN beslutat att sätta landpolicyn under översyn för dessa tre länder.

Översynen innebär stopp för all garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina tills vidare, både för nya affärer och under befintliga offerter. För mer information kontakta EKN.