Utforska de betydande förändringarna i Indiens främsta handelspartner och lär dig hur globala företag drar nytta av nya inköpsmöjligheter i landet.

Upptäck hur Indiens robusta tillverkningsekosystem, drivet av initiativ som 'Make in India' och 'Production Linked Incentives (PLI),' kommer att omforma branschen. Med en betydande infrastrukturutvecklingsplan för 1,5 miljarder USD, digital transformation och en växande pool av skickliga talanger är möjligheterna oändliga.

Med över 260 svenska företag som redan gör sina avtryck i Indien inom olika sektorer, inklusive fordon, telekom, hälsovård och mer, förstå varför de nu strategiskt positionerar Indien som både ett operativt nav och en inkörsport till det bredare Sydasien område.