Åldrande befolkningsgrupper, livsstilsrelaterade sjukdomar, risk för pandemier och antibiotikaresistens är några av de största utmaningarna inom folkhälsa och sjukvård idag. Utvecklingen har ökat efterfrågan på nya effektiva läkemedel, behandlingsmetoder och medicinsk teknik. Tvärdisciplinärt samarbete på bred front mellan privata sektorn, vårdgivare och forskningsinstitut är därför avgörande. Ökade förväntningar på vårdgivare och teknikens frammarsch har drivit på disruptiva förändringar i life science-sektorn. Dessa präglas av ett maktskifte från traditionella aktörer till nya teknikbolag. Datainsamling och användning av algoritmer möjliggör patientcentrerad vård och utveckling av nya sjukvårdsprodukter, medan tjänster baserade på datainsikter bidrar till utformningen av en ny industrimodell.

Samarbete grunden till förnyelse av leveranskedjor

Life science-sektorn måste utveckla och tillverka nya läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik i allt mer flexibla och responsiva leveranskedjor. För att uppnå detta och samtidigt möta framtidens krav på innovation måste forskning och utveckling bedrivas i nära samverkan mellan universitet, forskningsinstitut, vårdgivare och privata sektorn. På så vis kan kunskapsbasen och spetskompetenserna som framtiden kräver formas gemensamt. Dessa samverkansinitiativ har gett upphov till värdeskapande produkter och tjänster med betydande strategisk relevans för folkhälsa, välfärd och livskvalitet.

Sverige tar täten inom innovation och samverkan   

Sverige är Nordeuropas mest dynamiska life science-marknad med ett starkt fokus på innovation och samskapande. Här samlas multinationella företag, ledande forskningsinstitut och tekniskt framåtlutade startups med höga ambitioner. Sverige är välkänt över hela världen för sitt främjande av gränsöverskridande samarbete, licensiering och finansiering. Tillsammans med en tech-industri i världsklass har det svenska ekosystemet för life science gjort stora framsteg inom medicinutveckling, verktyg för bioteknik, diagnostik och medtech där lösningar inom e-hälsa även inkluderas. Sverige är ett föregångsland inom biomaterial och ortopediska implantat, regenerativ medicin, medicinsk bildvetenskap och visualisering. Samtidigt anses Sverige vara en av världens främsta forskarnationer som visat på nydanande resultat inom onkologi, neurovetenskap, inflammation, metabola sjukdomar, genomik, proteomik och diagnostik.

LIFE SCIENCES michael-schiffer-13UugSL9q7A-unsplas.jpg
LIFE SCIENCES michael-longmire-L9EV3OogLh0-unsplas.jpg


Partnerskap mellan det offentliga och privata och samskapande uppmuntras i hela ekosystemet. Databasen swedishlifesciences.com erbjuder snabb och kostnadsfri hjälp att hitta samarbetspartners inom svensk life science, från startups till industrijättar. Dessutom tillhandahåller Sveriges patientregister öppen data som forskare och företag världen över kan dra nytta av, vilket banar väg för nya partnerskap mellan privata sektorn och forskare. Sverige välkomnar och uppmuntrar företag att samarbeta med internationellt erkända aktörer och forskarinstitutioner inom farmakologi, bioteknik, medtech och e-hälsa.

Unika förutsättningar för kliniska tester

En unik konkurrensfördel är att svenska forskare såväl som universitetsanställda och personal vid offentliga institut äger rättigheterna till sina upptäckter och uppfinningar. Därmed får innovatörer extra incitament för att kommersialisera sina idéer, vilket i sin tur resulterar i stora affärsmöjligheter för internationella partners och investerare. Med ett öppet tankesätt och fokus på lika möjligheter och samskapande är svenskar ofta mycket villiga att medverka i kliniska studier. Det gör Sverige till en attraktiv plats för tester av läkemedel och medicinsk utrustning.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden hjälper dig fånga affärsmöjligheter i svenska ekosystemet för life science. Vi hjälper dig bygga värdefulla partnerskap i en rad nyckeldiscipliner inom läkemedelsbranschen och hälsa och sjukvård, både i Sverige och globalt. Vi gör detta genom strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett brett nätverk av affärskontakter.

Vi fokuserar huvudsakligen på:

  • Pharmakologi och bioteknik
  • Regenerativ medicin
  • Precisionsmedicin