SMART ENERGY

Drivs av Sveriges hållbara lösningar

Framtiden

Smart energi kommer vara kraftcentrum i framtidens industri, transport och samhälle. Hur länder producerar, distribuerar och lagrar energi kommer att vara kärnan i en förnybar omvandling där klimatmål ska mötas och användningen av fossila bränslen försvinna.

Sverige leder det globala samarbetet med kunskap, investeringar och innovationer i alla delar av begreppet smart energi. Batteriproduktion, vindkraft, solenergi och vätgasteknik, fjärrvärme och modernisering av nät – allt drivet av fossilfri el.

Business Sweden kopplar samman svenska och globala företag inom ekosystemet Smart energy. Vi bygger allianser som samarbetar och innoverar för att snabba på utvecklingen av klimatneutral energi i ett årtionde av hållbara initiativ. Är du redo att förnya framtiden med Sverige?

Kontakta oss
29% årlig tillväxtgrad för batteriefterfrågan i Europa fram till 2030
100% av Sveriges elektricitet genereras från förnybara källor 2040
25 TWh av svensk elektricitet exporterad under 2020
98% av Sveriges energinät är koldioxidfritt
EUR 470 b EU-investeringar för vätgas 2050
Sveriges smarta energi ekosystem

Sveriges ekosystem för smart energi för samman ledande leverantörer av smarta nät, fjärrvärme och fjärrkyla samt innovativa lösningar för energilagring. Dessa nyckelspelare har en gemensam mission – att snabba på övergången till ren elektricitet och koldioxidneutralitet, i Sverige och globalt.

Kontakta oss

Olov Hemström frilagd 300x300.png
Olov
Hemström
Head of Business Ecosystem Stockholm E-post

Batterier

Sveriges investeringar, forskning och naturresurser för lösningar inom gröna batterier har en central roll i det nordiska samarbetet för att transformera innovation inom produktionen, distributionen och lagring över hela värdekedjan. Är du med Sverige i den rena batteri-omställningen?

Förnybara energikällor & smarta nät

Svensk teknologi är en integrerad del i den förnybara energimixen och leder utvecklingen mot att ersätta fossila bränslekällor. Sverige för samman globala vind- och sol-allianser och egenproducerade vätgaslösningar och teknik för att möta framtidens krav – med smarta nät som förbättrar lagring och distribution. Vilken roll vill du ta?

Fjärrvärme & fjärrkyla

Svenska hållbara energiinnovationer och tekniklösningar driver hushåll och offentliga utrymmen, med ökande efterfrågan på fjärrvärme och -kyla på stora marknader som Storbritannien, Kina, Frankrike, Holland och Mellanöstern. Kommer dina lösningar att vara en del av en smartare framtid?

Batterier

SWEDEN_kym-ellis-tq40ATQPbgY-unsplash.jpg
INVEST IN SWEDEN
BATTERY THURSDAY: NORDEN LEDER LADDNINGEN AV GRÖNA BATTERIER

Detta webinar för samman intressenter från Europas ekosystem för gröna batterier och kommer presentera styrkor och möjligheter inom det svenska batteri-ekosystemet, samt insikter runt samarbete för att möta globala mål för koldioxidminskning.

SWEDEN_david-becker-58X3XfxxevU-unsplash.jpg
GROW GLOBAL SALES
ARTIKEL: FÖRSTÅ POTENTIALEN FÖR GRÖN BATTERIPRODUKTION

Grön batteriproduktion kommer ha en avgörande roll för att möta klimatutmaningen och minska utsläppen från energisektorn. Sverige är redan en nyckelspelare i det nordiska batteri-ekosystemet och internationella investeringar och samarbeten skapar redan framtiden.

002_ElectricCharger_B.jpg
INVEST IN SWEDEN
WEBINAR: DET NORDISKA BATTERI-VÄRDEERBJUDANDET

Se webinaret med experter från det nordiska gröna batteri-ekosystemet när de undersöker hur globala företag kan arbeta inom den nordiska batterivärdekejdan för att skapa värde och hållbar tillväxt. Det här webinaret är på svenska.

Förnybar energi och smarta nät

STOCKHOLM_linus-mimietz-z5oK-wuzhXs-unsplash.jpg
GROW GLOBAL SALES
ARTIKEL: VÄTGAS DRIVER NETTO NOLL-MÅL

Sveriges teknik och ekosystem för vätgas har varit bidragande för att producera det första hållbara fossilfria stålet, ett landmärke i kampen mot netto noll-utsläpp. Tillväxten för ekosystemet i Sverige, Europa och runtom i världen har bara börjat. Lär dig mer om vad framtiden erbjuder.

TAIPEI_tom-ritson-ehf8SFStOvM-unsplash.jpg
GROW GLOBAL SALES
TAIWAN WIND POWER ALLIANCE

Taiwans gröna omställning positionerar landet som en av Asiens ledande leverantörer av vindkraft. Taiwan Wind Power Alliance stöttar svenska företag för att leverera lösningar i Taiwan som möter regeringens ambitiösa mål för installation av havsbaserad vindkraft.

MEXICO_jezael-melgoza-LEwgM7rthzM-unsplash.jpg
GROW GLOBAL SALES
ARTIKEL: MEXIKANSK SOLENERGI MOU

Business Sweden Mexiko och Mexican Solar Energy Association har formaliserat ett samarbete grundat på ett gemensamt avtal om hållbar tillväxt. Samförståndsavtalet (MoU) är en katalysator inom solenergisektorn.

Varför investera i Sverige?

- Sverige erbjuder ren och prisvärd energi, producerad med hållbar vätgas-, vind- och kärnkraftsteknik.

- En mycket produktiv bransch som drivs av en effektiv, dynamisk arbetskraft och hög digital mognad och automatisering.

- Ett blomstrande innovationssystem och en stark samarbetskultur i kombination med ett mångsidigt nätverk av underleverantörer.

Varför lansera globalt?

- Sveriges rykte om kvalitet, hållbarhet och teknisk innovation är oöverträffad och växer sig starkare när länder strävar efter en grön återhämtning.

-Svenska leverantörer är väl positionerade på globala marknader som ligger i startblocken för saminnovation och hållbarhet.

- Stora affärsmöjligheter öppnar sig över det smarta energispektrat när nya regionala produktions-hub:ar växer fram över hela världen.

Tjänster och insikter om smart energi

Investera i Sverige
Market expansion
Sales Acceleration
ÄR DU REDO ATT KICKA IGÅNG DIN SMART ENERGY-RESA?

Våra team i Sverige och runt om i världen kan stödja dina investerings- och tillväxtambitioner. Kontakta oss för att accelerera din globala försäljning eller för att investera i Sveriges innovativa och världsledande Smart energy-ekosystem.