Under de senaste 30 åren har Polens BNP per capita ökat med cirka 150 procent, vilket är mer än något annat land i Europa. År 2018 blev Polen det första postkommunistiska landet på FTSE Russell-listan över utvecklade marknader. Tillsammans med marknadens storlek på 40 miljoner invånare är Polen utan tvekan en högpotentialmarknad. På grund av den åldrande befolkningen och den låga arbetslösheten kan det ändå vara svårt att locka kvalificerade arbetare, och det kan vara klokt att erbjuda goda arbetsförhållanden och bra utvecklingsmöjligheter.

Polen är Centraleuropas ledande ekonomi. Det var den enda marknaden i EU som fortsatte att växa under finanskrisen, och Polens ekonomi är nu lika stor som Sveriges. Förutom den ekonomiska tillväxten och det positiva affärsklimatet har svenska företag många affärsmöjligheter tack vare den geografiska närheten.

Ökning av export

Handeln mellan Sverige och Polen växer hela tiden, och den polska marknaden blir allt viktigare för svenska företag. Exporten till Polen har fördubblats under de senaste nio åren och fortsätter att öka. Samtidigt är exporten per capita fortfarande mindre än till Baltikum, så det finns gott om utrymme för ytterligare tillväxt. Läs vår handelssekreterare Maja Zorics råd nedan om hur du tar vara på potentialen på den här stora marknaden.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har funnits i Polen sedan 1991. Kontoret i Warszawa hjälper även svenska företag i Ukraina och Rumänien. Vi hjälper dig att öka din försäljning bland annat genom marknadsanalyser och strategisk rådgivning.

WARSAW_adam-niescioruk-4WAxtaCWj7c-unsplash.jpg
WARSAW_valik-chernetskyi-OduNU22C3eE-unsplash.jpg

Mattias Lindgren

Trade & Invest Commissioner Poland
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Polen?

Polen är en välmående och snabbt växande ekonomi som ligger nära till hands för svenska företag. Det finns mycket goda förutsättningar för nearshoring och etablering av produktionsanläggningar. Den polska marknaden är särskilt intressant för företag med ett unikt eller konkurrenskraftigt erbjudande. Tack vare hård konkurrens på marknaden är leveranstiderna korta och arbetskraftskostnaderna låga, även för kvalificerade arbetare. Det finns också möjligheter att dra nytta av omfattande EU-stöd.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Polen?

Polen är en EU-medlem med en blomstrande ekonomi, och det innebär få hinder och risker för svenska företag. Den politiska situationen har en relativt begränsad effekt på affärsvärlden, och korruption är sällsynt. Att hitta kvalificerad arbetskraft kan dock bli svårare i framtiden på grund av låg arbetslöshet och en åldrande befolkning. Därför bör svenska företag med en lokal närvaro erbjuda bästa möjliga arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter för att locka och behålla kompetent personal. Annars brukar svenska företag som redan finns i landet nämna tuff konkurrens och byråkrati som utmaningar. Se till att du har ett konkurrenskraftigt och unikt erbjudande, och förbered dig för att minimera riskerna.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Polen?

I Polen hälsar man genom att skaka hand, och man hälsar på kvinnorna först. Klädkoden är också mer formell än i Sverige. På möten ska du vara beredd på att snabbt komma till saken, kanske efter en kort introduktion. Tänk också på att beslut fattas snabbt. Verbala avtal bör undvikas – det är alltid bättre med ett detaljerat och undertecknat kontrakt. Avtal brukar respekteras, men det kan hända att betalningar blir försenade.

Kontakt
Telefon E-post Mattias Lindgren isolated.png