När ett flygplan lyfter någonstans i världen är det nio gånger av tio utrustat med avancerade motorkomponenter som konstruerats och tillverkats i Trollhättan.

I detta blomstrande tekniknav för fordons- och flygindustrin – beläget strax norr om Sveriges näst största stad Göteborg – har en tyst revolution ägt rum bakom fabriksdörrarna på GKN Aerospace i takt med att additiv tillverkning, eller 3D-printing, blivit allt viktigare.

"Vi har ägnat 20 år åt att undersöka potentialen i additiv tillverkning av komponenter och samtidigt tagit fram många avancerade prototyper för både flygplan och rymdraketer. Nu är vi redo att skala upp tekniken. Business Sweden var avgörande för vårt slutliga beslut att expandera i Trollhättan", säger Robert Hell, External Relations Manager, GKN Aerospace.

FOSSILFRITT FLYG – EN KAMP MOT KLOCKAN

Flygindustrins största aktörer (läs Airbus och Boeing) har tagit krafttag för att uppnå nettonoll-utsläppsmål till 2050. Långt innan dess, 2035, planeras en ny generation flygplan baserade på vätgasdrift och annan teknik med låga koldioxidutsläpp att lanseras.

Klockan tickar för att GKN Aerospace, en global Tier 1-leverantör, ska kunna förbereda sig.

"Det tar normalt sju år att utveckla och lansera nya flygplanskonstruktioner. Detta ger oss en tvingande deadline till 2028 för att skala upp vår kapacitet för additiv tillverkning för att producera mer avancerade lättviktskomponenter som också kan hantera vätgas", fortsätter Robert.

Han påpekar att det var ytterligare två faktorer som fick GKN Aerospace att satsa på additiv tillverkning: problem med leveranskedjan hos gjuterier inom konventionell metallgjutning och det faktum att 3D-printingmaskiner har nått en ny mognadsnivå.

"Den största utmaningen med additiv tillverkning har tidigare varit produktionshastigheten. Vi tror nu att den tiden äntligen är förbi."

GKN Aerospace 4.jpg

SKRÄDDARSYTT STÖD FÖR NYTT KOMPETENSCENTER

Även om GKN Aerospaces ingenjörer i Sverige var föregångare när det gäller företagets gradvisa införande av additiv tillverkning (3D-printing) i labbskala, var beslutet att starta upp i Trollhättan inte på något sätt givet på förhand.

"Vår ledning behövde fatta ett välgrundat beslut om var vi skulle etablera ett nytt kompetenscenter som också skulle fungera som en pilotanläggning", säger Robert och fortsätter

"Det innebar att noga väga alla alternativ när det gäller underleverantörer och framtida kompetensförsörjning, men också tillgängligt statligt stöd i de 12 länder där GKN Aerospace redan har anläggningar."

Genom att samarbeta med Business Sweden fick GKN Aerospace en pålitlig rådgivare genom hela utvärderingsprocessen, uppbackad av ett projektteam som inkluderade Vinnova Energimyndigheten, Position Väst, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, representanter från kommunfullmäktige och den akademiska världen.

FLAGGAN I TOPP FÖR TROLLHÄTTAN

Robert Hell understryker att Business Sweden och dess partnerorganisationer alltid fanns till hands för att hjälpa till att utveckla investeringscaset och hålla analys, information och kontakter flytande.

"Vi ser vikten av att placera den nya anläggningen i närheten av vår forskning och utveckling, men vi vill också vara nära våra huvudkunder, inklusive motortillverkarna General Electrics och Pratt & Whitney. Det var en balansgång i varje steg", förklarar han.

"Samarbetet gjorde det möjligt för oss att tillgodose många olika behov och tillsammans hålla flaggan i topp för Trollhättan. Business Sweden fungerade som en enda kontaktpunkt och facilitator. De hjälpte oss att sätta ihop strategin och kartlägga viktiga intressenter."

Via det statliga programmet Industriklivet, som drivs av Energimyndigheten, och stöd från EU:s Recovery and Resilience Facility RRF, fick GKN Aerospace ett bidrag på 13,5 miljoner euro mot bakgrund av projektets miljöfördelar. 

GKN Aerospace  2.jpg

SVENSK KOMPETENS I VÄRLDSKLASS

Effekten av att använda både lasermetalldeponering och pulverbäddsfusion är "game-changing", som Robert uttrycker det, eftersom råvaruförbrukningen minskar med upp till 80 procent. Och han är övertygad om att den bästa kompetensen för båda dessa tekniker idag finns i Sverige.

Utöver Sveriges uppenbara fördelar behövde Robert och GKN Aerospace-teamet presentera ett konkurrenskraftigt affärscase och undanröja alla tvivel och potentiella hinder.

"Business Swedens samordningsinsatser var ovärderliga i detta avseende. Tillsammans med de regionala partnerbyråerna gav de oss rätt stöd vid exakt rätt tidpunkt. Det var det som gjorde hela skillnaden i slutändan", avslutar han.

Nu är allt förberett för GKN Aerospaces nya landmärkesanläggning. Produktionen vid kompetenscentret för additiv tillverkning kommer att inledas under 2024 och förväntas resultera i 150 nya jobb för operatörer, tekniker och ingenjörer i Trollhättan under de närmaste åren.

Business Sweden var avgörande för att vägleda vårt slutgiltiga beslut att expandera i Trollhättan. Robert Hell, External Relations Manager, GKN Aerospace

Utmaning

GKN Aerospace behövde hjälp med att utvärdera möjligheterna att expandera sin verksamhet och ta fram ett övertygande investeringsunderlag för att bygga ett nytt globalt kompetenscenter för additiv tillverkning (3D-printing) i Trollhättan.

Lösning

Business Sweden samordnade gemensamma insatser från Sveriges kommunala, regionala och nationella organ och tillhandahöll beslutsstöd i varje steg, allt från strategisk vägledning, kostnadsanalysrapporter, kartläggning av framtida kompetens, leverantörer och stöd till relevanta intressenter.

Resultat

GKN Aerospace Sweden fick den globala ledningens godkännande att välja Trollhättan som den bästa platsen för sitt kompetenscentrum för additiv tillverkning som gör det möjligt för företaget att skala upp 3D-printning av delar och komponenter.

Värde

Samordningen och det gemensamma stödet från Business Sweden och dess partnerorganisationer gjorde det möjligt för GKN Aerospace att fatta ett välgrundat investeringsbeslut, vilket påskyndade företagets övergång till banbrytande tillverkningsteknik som kommer att förändra hållbarhetsarbetet och stödja flygindustrins netto noll-mål.

 
Om GKN AEROSPACE

GKN Aerospace är en ledande global leverantör av flygplansskrov och motorstrukturer, landningsställ, elektriska kopplingssystem, flygplansfönster och eftermarknadstjänster.

Företaget har sitt huvudkontor i Birmingham, Storbritannien, och har anläggningar i 12 länder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien och Stillahavsområdet, med 16 000 anställda och 33 tillverkningsanläggningar.

Sedan 1930 har GKN Aerospace tillverkat motorsystem och komponenter i Trollhättan, Sverige, där företaget har 2 100 anställda tekniker och ingenjörer.