Den västafrikanska regionen består av 16 länder och är den mest folkrika regionen på kontinenten. Dess BNP återgick till en stark tillväxt 2021 och utsikterna för 2023 är stabila på över fyra procent. Det finns en enorm affärspotential inom olika sektorer, och investeringsmöjligheter erbjuds framför allt i de länder som ligger längs kustlinjen: Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal och Togo.

Västafrikas ekonomi och affärsmiljö förbättras snabbt i flera länder. Att göra affärer i regionen innebär dock utmaningar. Det finns fortfarande geopolitiska bekymmer i de olika länderna. Men uppfattningen om risk överstiger ofta den verkliga risken. Det finns verkligen möjligheter till tillväxt och framgång för de företagsledare som är villiga att lära sig och förstå regionens komplexitet. Att förstå det lokala sammanhanget är ovärderligt för att kunna anpassa sig till faktiska och upplevda risker.

Tillväxten förväntas ändå fortsätta eftersom de kustnära länderna i Västafrika fokuserar på att öka den regionala handeln och kan förlita sig på en resursstark och ung arbetskraft. I takt med att Västafrikas potential växer och dess ekonomi fortsätter att expandera, blir möjligheterna för företag att handla över hela regionen oändliga. Möjligheter som förstärks av utsikterna för det afrikanska kontinentala frihandelsområdet (AfCFTA) med en accelererad tillväxt i Västafrikas kuststater.

TRENDER OCH UTVECKLING I VÄSTAFRIKAS KUSTSTATER SOM BIDRAR TILL TILLVÄXT

Kustnära Västafrika består av stora städer, hamnar, jordbruksindustrier, fiske, utveckling av grön energi och produktion av regionen i sin helhet. Här finns ett överflöd av naturresurser, på land och till havs, som genererar viktiga ekosystemtjänster. Dessa resurser hjälper till att driva ekonomisk tillväxt och öka motståndskraften mot klimatförändringar. 

Ett antal trender och utvecklingar, främst inom digital teknik, transport, sjukvård och energi, är orsaken till den snabba tillväxttakten i de västafrikanska kustnationerna. Dessa trender speglar hela regionen och kan vara relevanta för företag när de överväger investeringsdestinationer.

  • Digitech: digitalisering och innovation som möter utmaningar i vardagen

Teknikekosystem över hela Afrika har upplevt en enorm tillväxt under de senaste åren, underblåst av en mängd riskkapitalfonder, utvecklingsfinansiering, företagsengagemang, såväl som ständigt växande, innovativa samhällen. Mobiltäckningen fortsätter att växa på hela kontinenten med mobilabonnemang som överstiger 100 per 100 invånare i flera länder. Över 77 procent av befolkningen i Afrika är nu inom räckhåll för en 3G-signal, och nästan en tredjedel har tillgång till internet.

  • Transport: stadstransporter som banar väg för tillväxt

Kustnära Västafrika är fortfarande en av de snabbast urbaniserade regionerna i världen. I Elfenbenskusten, Nigeria och Ghana förväntas stadsbefolkningen fördubblas under de kommande 20 åren och representera cirka 20 procent av Afrikas stadsbefolkning år 2040. Med denna expansion följer flera strukturella utmaningar kopplade till offentlig service, särskilt vad gäller urban transport. Länder har satt upp djärva mål för att uppgradera sin transportinfrastruktur inklusive vägar, logistiksystem, flygplatser och hamnar.

  • Sjukvård: stödja vårdbehov till följd av pandemin

Inför de aktuella utmaningarna fördubblar länderna sina ansträngningar för att uppgradera sjukvårdens infrastruktur och förbättra tillgången till sjukvårdstjänster. Kustnära Västafrika utmanas fortfarande av smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som fortfarande begränsar tillväxten.

  • Energi: förbättra tillgången till el genom renare energilösningar

Afrika befinner sig i en energiomställning och behöver upprätthålla en balanserad energimix, Detta för att kunna hantera kortsiktig energisäkerhet med långsiktighet. Det handlar om att förena låga utsläpp av växthusgaser med att uppfylla nyckelmålen för befolkningens välbefinnande. Elförbrukningen förväntas fortsätta att växa betydligt, mot bakgrund av ökad urbanisering och expansion av befolkningen i regionen. Eftersom energibehovet i regionen fortsätter att växa och osäkerheten kring energi kvarstår, kommer marknaderna att behöva utveckla långsiktiga strategier för att dra nytta av sina enorma förnybara energiresurser (förenliga med målen i Parisavtalet).

VÅR RAPPORT OCH VÅRT STÖD

Rapporten Coastal Western Africa: Turning Challenges to Opportunities ger insikter i hur du gör affärer i snabbt växande länder och vilka affärsmöjligheter som finns genom att fördjupa sig i exempel på marknaden. Rapporten stöds av Sveriges ambassad som täcker Senegal, Gambia, Guinea, Elfenbenskusten, Togo och Benin.

Kontakta oss redan idag för en kopia av hela rapporten och för att diskutera affärsmöjligheter med oss. Business Swedens starka närvaro i Afrika bygger på en förståelse för lokalt företagande, handel, och för politiska och sociala förhållanden, som underlättar ett smidigt marknadsinträde för dig och ditt företag. Vi diskuterar gärna hur vi kan få ditt företag att växa.

För mer information om Business Sweden Västafrika, klicka här.