Resultaten från undersökningen av affärsklimatet i Italien 2023 visar, trots makroekonomiska utmaningar, att en majoritet av de svenska företagen uppfattar det nuvarande affärsklimatet som gynnsamt eller neutralt.

Nästan hälften (47 procent) planerar att öka sina investeringar under det kommande året och 64 procent förväntar sig att öka sin omsättning.

Företagen förväntas, på grund av de höga räntorna, finansiera nya investeringar genom att återinvestera vinster, medan introduktionen av nya NextGenerationEU-finansierade projekt också förväntas öka investeringarna, särskilt inom digitalisering.

Sextiofyra procent av företagen har uppgett att de förväntar sig en ökning av sin omsättning under de kommande 12 månaderna. Av de svenska företagen i Italien planerar 77 procent att öka eller behålla sina investeringsnivåer under de kommande 12 månaderna.

Andelen företag som har marknadsföring och försäljning som sin huvudsakliga verksamhet är i nivå med förra årets undersökning. Eftermarknadssupport har ökat med sju procentenheter, vilket ytterligare understryker vikten av en lokal etablering och att upprätthålla en nära kontakt med den italienska kundbasen.

I allmänhet uppfattas Sverige positivt i Italien och förknippas i hög grad med innovation och hållbarhet. En stor majoritet av de svarande i undersökningen, 87 procent, uppgav att det svenska varumärket i viss utsträckning bidrar till deras verksamhet i Italien, varav majoriteten, 50 procent av dessa 87 procent, uppgav att det bidrar mycket eller väldigt mycket.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden Italy (Ambassaden i Rom, Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Milano) har gått samman och genomfört en företagsklimatundersökning bland svenska företag som för närvarande är verksamma i Italien. Undersökningen genomfördes under Q2 2023. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för hur svenska företag presterar i Italien samt vilka möjligheter och utmaningar som finns på marknaden.

130 svenska företag bjöds in att delta i undersökningen för att dela sina uppfattningar om den italienska marknaden, varav cirka fem inte kunde delta på grund av interna policyer. Totalt inkom 47 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företagen och de respondenter som har bidragit till denna rapport.