Resultaten från vår Business Climate Survey för Italien 2024 visar att en majoritet av de svenska företag som är verksamma på marknaden, trots makroekonomiska utmaningar, uppfattar det nuvarande affärsklimatet som neutralt. Av de tillfrågade förväntar sig 39 procent att öka sin omsättning. Noterbart är att årets resultat visar på ett ökat fokus på hållbarhet, där 81 procent av respondenterna anser att miljöhänsyn i hög grad påverkar deras kunders köpbeslut.

De fortsatta investeringarna från Faciliteten för återhämtning och resiliens innebär stora affärsmöjligheter för svenska företag att bidra med hållbara, gröna och högteknologiska lösningar.

Italien är den största mottagaren av NextGenerationEU-fonderna, det mest omfattande stimulanspaketet som någonsin som finansierats i Europa. Dessa medel är avsedda att omvandla landet till en grön, digitaliserad och mer motståndskraftig ekonomi, och projekt finansieras kontinuerligt fram till 2026.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden i Italien, som består av ambassaden i Rom, Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Milano, genomförde en undersökning av affärsklimatet under Q2 2024 bland svenska företag som är verksamma i Italien.

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Italien, samt möjligheter och utmaningar på den italienska marknaden. Den fungerar även som en referenspunkt i bilaterala handelsdialoger mellan Sverige och Italien.

Totalt 111 svenska företag bjöds in att delta i undersökningen och 41 svar inkom, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 37 procent.

Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet till de deltagande företagen och respondenter som har bidragit till denna rapport.